Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod Collegium Medicum

Miejsce: UKSW, kampus na Młocinach
Kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski i wielki kanclerz UKSW weźmie udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego