Rozpoczyna się nowy rok duszpasterski

“Posłani w pokoju Chrystusa” - to hasło programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2021/2022. Rozpocznie się on w I niedzielę Adwentu 28 listopada

W I niedzielę Adwentu, tj. 28 listopada br. rozpoczynamy nowy rok duszpasterski, który będzie realizowany pod hasłem “Posłani w pokoju Chrystusa”. Wpisuje się on w trzyletni program duszpasterski na lata 2021/2022 pod hasłem “Eucharystia daje życie”.

Przedmiotem pracy duszpasterskiej jest rozbudzenie w wiernych potrzeby przeżywania coniedzielnej Mszy świętej i godnego przeżycia Dnia Pańskiego.

Komisja Duszpasterstwa Episkopatu Polski przygotowała na ten rok 5 zeszytów tematycznych.

  1. Pierwszy zeszyt ma charakter teologiczno-pastoralny.
  2. Drugi – zeszyt homiletyczny – zawiera propozycje pomocy homiletycznych.
  3. Trzeci zeszyt – liturgiczny – to 12 scenariuszy wprowadzających do nabożeństw i Mszy świętych sprawowanych w pierwsze czwartki miesiąca.
  4. W czwartym zeszycie – katechetycznym – zawarte są pomoce formacyjne z myślą o formacji wspólnot, grup parafialnych i członków parafialnych rad duszpasterskich, pracy z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, a także o katechezie dla wiernych dorosłych.
  5. Piąty zeszyt – maryjny – zawiera inspiracje homiletyczne na święta i nabożeństwa maryjne a także materiały, które można wykorzystać jako konferencje podczas pielgrzymek, czy rozważania podczas adoracji eucharystycznych, zwłaszcza we wspólnotach Żywego Różańca.

Wydział Duszpasterstwa zachęca, aby w nowym roku duszpasterskim systematycznie w komentarzu przed każdą Mszą świętą wyjaśniać wiernym symbolikę i znaczenie poszczególnych znaków liturgicznych oraz wprowadzać do pełnego, świadomego, czynnego i owocnego uczestnictwa w obrzędach Mszy Świętej.