Kongregacja księży dziekanów i wicedziekanów

Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach