Kongregacja księży dziekanów i wicedziekanów

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich