Formacja neoprezbiterów

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne
Siódme spotkanie formacyjne dla księży wyświęconych w roku 2020