Formacja neoprezbiterów

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne
Szóste spotkanie formacyjne dla księży wyświęconych w roku 2020