Adoracja Krzyża 2020

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny
Organizator: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie
Warszawscy seminarzyści w Wielkim Poście zapraszają na adoracje krzyża. W tym roku ich mottem będą słowa „Uwielbiajmy Tajemnicę Wiary”

„Uwielbiajmy Tajemnicę Wiary” to wezwanie wypowiadane przez kapłana w trakcie Mszy tuż po konsekracji, czyli w momencie, kiedy Ciało i Krew Pana Jezusa właśnie stały się w sposób realny i trwały obecne na ołtarzu. Jest ono w istocie zachętą do adoracji Pana, który do końca nas umiłował i przelał za nas swoją Krew na krzyżu. Jest ono też hasłem przewodnim tegorocznych Adoracji Krzyża.

Rozważania będą oparte o teksty Mszy świętej, odnoszące się do rzeczywistości krzyża oraz o słowa Ewangelii, rozjaśniające tajemnicę Eucharystii w odniesieniu do Ofiary Chrystusa. Modlitwa ta może stanowić przygotowanie do bardziej owocnego uczestnictwa we Mszy świętej i w innych sakramentach. Cały okres Wielkiego Postu przygotowuje nas na Święte Triduum Paschalne, podczas którego uobecnia się ustanowienie Eucharystii i jej wypełnienie na Kalwarii.

Co tydzień rozważania przygotowuje poszczególny kurs seminarium:
6 marca – kurs VI
13 marca – kurs V
20 marca – kurs IV
27 marca – kurs III
3 kwietnia – kurs II