Wspólnota Shalom

O wspólnocie

Katolicka wspólnota Shalom jest międzynarodowym prywatnym stowarzyszeniem wiernych o osobowości prawnej, które zostało uznane w 2007 roku przez Stolicę Apostolską. Natomiast w maju 2012 roku Benedykt XVI, za pośrednictwem Papieskiej Rady ds. Świeckich, ostatecznie zatwierdził statut wspólnoty.

Katolicka Wspólnota Shalom jest obecna w kilkudziesięciu krajach na świecie, tworzą ją mężczyźni oraz kobiety, którzy przyjmują różne formy życia obecne w Kościele: angażują się w życie wspólnotowe i misjonarskie oraz głoszą Ewangelię.

Charyzmat Shalom rozkwitł w sercu Moysesa Azevedo podczas spotkania z Janem Pawłem II w 1980 roku. Wspólnota narodziła się pośród młodzieży. Dzieło Shalom ma swój początek w odważnej inspiracji: stworzyć most między młodymi a osobistym doświadczeniem Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. Tak 9 lipca 1980 roku w Fortalezie w Brazylii  powstała pierwsza „Kawiarnia Pana”, czyli miejsce, w którym młodzież miała możliwość doświadczenia modlitewnych chwil, braterstwa i misji, dzięki czemu wzrastała na swojej drodze wiary.

Shalom realizuje akcję ewangelizacyjną w wielu formach wśród m.in. młodzieży, rodzin, dzieci, biednych i potrzebujących, różnych obszarów zawodowych, mediów, w świecie sztuki, nauki, kultury i promocji ludzkiej, przez dzieło miłosierdzia, którym dotyka różnorodnych cierpień, jakich osoby doświadczają.

W Wieczerniku Jezus powiedział do uczniów: „Pokój wam” (J 20,19), czyli „Shalom!”.Pozdrowienie to stanowi rzeczywisty przekaz Pokoju, czyli wszelkiego rodzaju błogosławieństw duchowych i materialnych, doskonałego szczęścia, które przynosi nam Mesjasz. Stanowi ogłoszenie i podarowanie pełni zbawienia (preambuła statutu).

> Droga powołania

Jeśli chcesz podążać drogą rozeznania powołania we Wspólnocie Shalom, postaraj się zaangażować w grupę powołaniową w misji Shalom, która znajduje się najbliżej twojego miasta lub skontaktuj się z nami przez: warszawa@comshalom.org . Czas trwania drogi powołania wynosi minimum rok. Pierwsze spotkanie odbywa się co roku w marcu lub w kwietniu. Każda osoba na drodze powołania jest wspomagana i prowadzona przez kierownika duchowego, żeby słuchać woli Pana, rozeznać powołanie do charyzmatu Shalom lub innego powołania w Kościele. To czas dojrzewania, aby zrobić konkretny krok do wstąpienia na drogę postulatu we Wspólnocie Życia lub Przymierza.

> Spotkania w Warszawie

Grupa modlitewna
Lokalizacja: ul. Dewajtis 3 domek nr 12, w pobliżu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Dzień: każdy wtorek
Godzina: 19.30

Modlitwa wstawiennicza z dk. Janem Ogrodzkim
Lokalizacja: W kaplicy kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Dzień: każda niedziela
Godzina: po Mszy Świętej o godz. 11.00.

Zdjęcia