Ruch Apostolski Rodzina Rodzin

O Ruchu

Ruch Apostolski Rodzina Rodzin powstał w 1952 r. Założycielami Rodziny Rodzin są: kardynał Stefan Wyszyński – Prymas Polski, Maria Okońska oraz Maria Wantowska, która szczególnie odczytała charyzmat tej wspólnoty.

Główne elementy duchowości Rodziny Rodzin to:
Eklezjalność – świadome włączanie się w aktualne potrzeby Kościoła Powszechnego i Kościoła lokalnego;
Maryjność – zawierzenie siebie i swojej rodziny Maryi; oddanie się Jej w niewolę miłości do całkowitej dyspozycji;
Patriotyzm – umiłowanie ojczyzny, troska o duchowe dziedzictwo, kulturę, tradycję, obyczaje polskie w każdej rodzinie, wychowanie do odpowiedzialności za Ojczyznę;
Rodzinność – wrażliwość na potrzeby rodziny, tworzenie wspólnot wzajemnie sobie pomagających, wychowanie młodego pokolenia do świadomego odczytania powołania życiowego.

Członkowie ruchu dążą do uświęcenia swoich rodzin poprzez modlitwę, życie sakramentalne, ofiarną służbę Kościołowi i Ojczyźnie w duchu zawierzenia Maryi Matce Kościoła. Świadomym włączeniem się we wspólnotę Rodziny Rodzin jest osobisty akt oddania Matce Bożej. Cel istnienia Rodziny Rodzin sformułowany przez Prymasa Tysiąclecia: „Wychowanie rodzin chrześcijańskich do wiernej miłości małżeńskiej, do ofiarnego rodzicielstwa, do wzajemnej pomocy między rodzinami.”

Patronat nad działalnością Rodziny Rodzin sprawuje Arcybiskup Warszawski.

Na mocy decyzji kardynała Wyszyńskiego w formacji i pracach Rodziny Rodzin uczestniczą od początku członkinie Instytutu Prymasa Wyszyńskiego, księża Pallotyni, świeccy opiekunowie grup Rodziny Rodzin oraz księża diecezjalni. Ojcem Duchowym Rodziny Rodzin jest obecnie Ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC.

Grupy Rodziny Rodzin istnieją na terenie Archidiecezji Warszawskiej, Diecezji Warszawsko – Praskiej, a także we Wrocławiu.

2 lutego 1980 roku Rodzina Rodzin otrzymała z rąk Prymasa Tysiąclecia klucze do kaplicy w ruinach kościoła MB Częstochowskiej przy ul. Łazienkowskiej 14. Obecny Ośrodek Rodziny Rodzin wraz z kościołem przy Łazienkowskiej 14 budowany był przez wiele lat wielkim nakładem i wysiłkiem członków Rodziny Rodzin oraz licznych przyjaciół duchownych i świeckich pod kierunkiem księdza Ryszarda Marciniaka SAC.
29 grudnia 1985r. w święto patronalne wspólnoty – święto Św. Rodziny J. Em. kardynał Józef Glemp dokonał poświęcenia wydźwigniętej z gruzów dolnej świątyni. Ośrodek jest stałym miejscem spotkań i pracy Rodziny Rodzin.