Za tydzień podpisanie ekumenicznego listu Kościołów o świętowaniu niedzieli

Wspólny “Apel Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” podpiszą 20 stycznia przedstawiciele Kościoła rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE) – poinformował KAI ks. Ireneusz Lukas, dyrektor Biura Polskiej Rady Ekumenicznej. W imieniu Kościoła rzymskokatolickiego dokument podpisze przewodniczący KEP, abp Stanisław Gądecki.

O pracach nad dokumentem mówiono od wielu miesięcy. Dyskusja nad roboczą wersją listu o chrześcijańskim świętowaniu dnia Pańskiego była jednym z głównych tematów grudniowego spotkania Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP).

Tuz po spotkaniu ks. Sławomir Pawłowski, sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu wyjaśniał w rozmowie z KAI, że celem tej inicjatywy jest ożywienie wśród chrześcijan w Polsce motywacji świętowania dnia Pańskiego. “Chrześcijanie pragną tę wiarę przeżywać w modlitwie, w kościelnej wspólnocie Słowa i Sakramentu, w radości, której wyrazem jest także wypoczynek” – dodał.

Sekretarz Rady Episkopatu ds. Ekumenizmu wyraził nadzieję, że dzięki wspólnemu głosowi Kościołów uda się powrócić do publicznej debaty na temat ochrony wolnego czasu i form jego przeżywania. Taki list mógłby być apelem do pracowników, do pracodawców, do władz. “Ma być wezwaniem przede wszystkim do samych chrześcijan, gdyż sposób przeżywania dnia Pańskiego jest świadectwem wiary” – zaznaczył ks. Pawłowski.

Pomysł wspólnego listu Kościołów w Polsce na temat świętowania niedzieli pojawił się podczas spotkania Komisji Dialogu między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną 30 września 2010 r.

Istotnym punktem w procesie przygotowania dokumentu była konferencja naukowa pt. “Świętowanie Dnia Pańskiego w ekumenicznej refleksji Kościołów” zorganizowana 27 października 2011 r. w Kamieniu Śląskim. Organizatorem był Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, zaś pokłosiem spotkania była wydana rok później książka o takim samym tytule.

Podpisanie wspólnego dokumentu Kościoła rzymskokatolickiego i siedmiu Kościołów zrzeszonych w PRE odbędzie się 20 stycznia (wtorek) o godz. 11.30 w Centrum Luterańskim przy ul. Miodowej 21 w Warszawie. Będzie to jedno z głównych wydarzeń Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który obchodzony jest co roku w dniach od 18 do 25 stycznia.

Dokument podpiszą zwierzchnicy siedmiu Kościołów zrzeszonych w PRE oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Podpisanie dokumentu poprzedzi o godz. 11.00 konferencja prasowa. Wezmą w niej udział abp Jeremiasz
– prezes PRE, prawosławny arcybiskup wrocławsko-szczeciński, abp Stanisław Gądecki – przewodniczący KEP, metropolita poznański, ks. superintendent Edward Puślecki – honorowy zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP, ks. Sławomir Pawłowski – sekretarz Rady KEP ds. Ekumenizmu i ks. Ireneusz Lukas – dyrektor PRE.

W skład Polskiej Rady Ekumenicznej, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starkokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

www.ekai.pl