“Wszystko, co robiłem, było jedynie realizacją powołania kapłańskiego”. Ks. prof. Starowieyski doktorem honoris causa PWTW

Ks. prof. Marek Starowieyski, wybitny znawca literatury wczesnochrześcijańskiej odebrał we wtorek tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie ♦ Ks. prof. Starowieyski to pasjonat patrologii, który stworzył jedyną w Europie Wschodniej bibliotekę patrystyczną przy stołecznym seminarium ♦ Doktorat formą podziękowania m.in. za wkład w polską naukę
Ks. prof. Marek Starowieyski, wybitny znawca literatury wczesnochrześcijańskiej odebrał we wtorek tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Wszystko co robiłem, było jedynie realizacją powołania kapłańskiego – powiedział 80-letni uczony podczas uroczystości w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.

W uzasadnieniu podkreślono, że ks. prof. Starowieyski to pasjonat patrologii, który stworzył jedyną w Europie Wschodniej bibliotekę patrystyczną przy stołecznym seminarium. Papieski Wydział Teologiczny docenił ogromny dorobek naukowy ks. prof. Starowieyskiego. Zaznaczono, że doktorat jest również formą podziękowania kapłanowi za wkład w formację księży w warszawskim seminarium duchownym i naukę w Polsce.

Ks. prof. Waldemar Turek z Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum w Rzymie wskazał w laudacji, że przez ponad 50 lat przestudiował wiele tematów związanych z działalnością ojców Kościoła publikując godną podziwu ilość tekstów.

Cytując słowa polskiego patrologa: “Nie wejdę już na górę, nie napiszę tego, co chciałbym napisać, muszę to przekazać młodszym”, ks. Turek powiedział na zakończenie: “Życzymy, by ksiądz profesor wszedł jeszcze na niejedną górę, by napisał dużo książek, odbył wiele pięknych podróży i by mu nieustannie towarzyszyła myśl starożytnych pisarzy, wedle której jesień życia jest wiosna ducha”.

Ks. prof. Starowieyski powiedział w swoim wystąpieniu, że warto wracać do czasów starożytnego Kościoła. Nie po to jednak, by go idealizować, bo także i w tamtych czasach grzeszono, ale żeby poszukiwać źródeł. “I takie jest zadanie badacza tych ‘starych szpargałów’: korzystając z wielkości i rozległości teologii współczesnej, filtrować ją tym czystym powietrzem początków, by znaleźć prawdziwy smak źródeł, nauki Ewangelii i prawdziwy smak liczącej 20 wieków teologii” – powiedział patrolog.

Kard. Kazimierz Nycz, Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego zwrócił uwagę, że wielka ks. Starowieyski ubolewa, że w formacji kleryków nauka, zdrowa teologia, duszpasterstwo i kultura nie zawsze idą razem. Metropolita warszawski podziękował patrologowi za świadectwo jego życia, które spaja wszystkie te elementy.

Ks. Marek Starowieyski (ur. 1937) jest wybitnym patrologiem i historykiem, specjalistą w dziedzinie literatury wczesnochrześcijańskiej.

Był profesorem patrologii, łaciny i greki w Wyższym Seminarium Metropolitalnym w Warszawie, przez kilka lat pracował w watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Autor wielu książek, artykułów, wykładów, haseł encyklopedycznych i redaktorem licznych serii wydawniczych.

Postały teksty zarówno o charakterze naukowym jak też publikacje przeznaczone dla szerokiego kręgu odbiorców. Wydał m.in. czterotomowa antologię z pism Ojców Kościoła “Karmię was tym, czym sam żyję” (wydana także po angielsku i włosku).

Redaktor serii „Źródła monastyczne” (ponad 60 tomów) i „Ojcowie żywi” (17 tomów). Opublikował m.in. „Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa” (współaut.), dwutomowe „Apokryfy Nowego Testamentu”, „Duchowość starożytnego monastycyzmu”, „Tradycje biblijne. Biblia w kulturze europejskiej”.

KAI