Watykan zaniepokojony działaniami w Ziemi Świętej

Abp Gallagher z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej rozmawiał dziś telefonicznie z głównym negocjatorem i sekretarzem generalnym Organizacji Wyzwolenia Palestyny. W komunikacie prasowym Watykańska dyplomacja wyraziła zaniepokojenie planowanymi działaniami, które mogą zakłócić proces pokojowy.

Komunikat opublikowany przez Biuro Prasowe Watykanu brzmi następująco:

Dzisiaj jego eminencja abp. Paula Richarda Gallaghera, sekretarz Stolicy Apostolskiej ds. Stosunków z państwami, skontaktował się telefonicznie H.E. Saeb Erekatem, głównym negocjatorem i sekretarzem generalnym Organizacji Wyzwolenia Palestyny. Ten ostatni chciał poinformować Stolicę Apostolską o ostatnich wydarzeniach na terytoriach palestyńskich oraz o możliwości jednostronnego zastosowania przez Izrael suwerenności wobec części tych terytoriów, co dodatkowo zagrozi procesowi pokojowemu.

Stolica Apostolska przypomina, że poszanowanie prawa międzynarodowego i odpowiednich rezolucji ONZ jest nieodzownym elementem życia obu narodów obok siebie w dwóch stanach, w granicach uznanych na arenie międzynarodowej przed 1967 r. Stolica Apostolska uważnie śledzi sytuację i wyraża zaniepokojenie wszelkimi przyszłymi działaniami, które mogłyby dodatkowo zagrozić dialogowi, jednocześnie wyrażając nadzieję, że Izraelczycy i Palestyńczycy wkrótce będą mogli ponownie znaleźć możliwość bezpośredniego negocjowania porozumienia, z pomocą społeczności międzynarodowej, aby w końcu królował pokój w Ziemi Świętej, tak ukochanej przez Żydów, chrześcijan i muzułmanów.”

ad, Vatican.va/Stacja7