Papież Franciszek: nie wolno kwestionować wartości rodziny

„Wartości i przymioty rodziny, jej istotne prawdy są walorami, na których budowane jest ognisko rodzinne i nie mogą być kwestionowane” – napisał Ojciec Święty w liście do przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Rodziny, abp. Vincenzo Paglii. Dokument ten wystosowany został w związku z planowanym w dniach 22-27 września przyszłego roku w Filadelfii VIII Światowym Spotkaniem Rodzin. Jego hasło brzmi: „Miłość jest naszą misją: rodzina w pełni żywa”.

Franciszek podkreślił, że misją rodziny chrześcijańskiej jest głoszenie światu miłości Boga mocą sakramentu małżeństwa. Wychodząc z tego przepowiadania, rodzi się i buduje rodzina żywa, stawiająca w centrum swego dynamizmu ludzkiego i duchowego ogień miłości. Dodał, że rodzina żyjąca w pełni swym powołaniem i misją oddaje chwałę Bogu. Jednocześnie Ojciec Święty przestrzegł przed próbami ideologizacji rodziny. „Wartości i przymioty rodziny, jej istotne prawdy są walorami, na których budowane jest ognisko rodzinne i nie mogą być kwestionowane” – stwierdził papież.

Franciszek zachęcił też do przyjrzenia się naszemu stylowi życia, któremu grozi wpływ światowości, mentalności indywidualistycznej, konsumistycznej, hedonistycznej. Powołaniem chrześcijan jest też życie i proponowanie nieustanie na nowo wspaniałości i piękna małżeństwa oraz radości bycia i tworzenia rodziny.

Nawiązując do wskazań „Relacji końcowej” niedawnego Synodu a także nakreślonych w tym dokumencie wyzwań, Ojciec Święty zachęcił do poszerzenia przestrzeni miłości wiernej, otwartej na życie, komunię, miłosierdzie, dzielenie się z innymi i na solidarność. Podkreślił znaczenie Słowa Bożego, na którym oparta jest “święta budowla Kościoła domowego i rodzina Boża”. Wyraził też uznanie dla Kościoła lokalnego Filadelfii, za podjęty trud związany z organizacją spotkania, w którym, jak zaznaczył, „jeśli Bóg pozwoli wezmę udział”.

KAI