Orędzie Bożonarodzeniowe Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Abp Gądecki zaapelował o szerzenie pokoju

Telewizja Polska wyemitowała orędzie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski na Boże Narodzenie • Abp Stanisław Gądecki: "Od pewnego czasu daje się zauważyć pośród Polaków niepokojący wzrost napięcia społecznego i braku szacunku dla osób o innych poglądach" • "Zwracam się do wszystkich moich Rodaków z gorącym apelem o szerzenie pokoju w naszym społeczeństwie"

W przesłaniu, zarejestrowanym w katedrze poznańskiej, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zauważył, że w noc Narodzenia Pańskiego ponownie stajemy przed tajemnicą betlejemskiej groty, w której narodził się Jezus Chrystusa. Abp Gądecki podkreślił, że dzięki wydarzeniu narodzenia grota przestała być zimną pieczarą, a „stała się miejscem świętym, w którym zamieszkał Syn Boży, adorowany z najwyższą czcią przez Maryję i Józefa”. Metropolita poznański przypomniał, że do tej adoracji dołączyli zarówno prości pasterze, jak i z czasem Mędrcy ze Wschodu, którzy – zobaczywszy Dziecko – upadli na twarz i złożyli Mu pokłon.

Abp Gądecki powiedział, że podobnie jak całe życie Pana Jezusa zmierza do oddania chwały Bogu, tak „też do tego samego celu jest powołane życie każdego człowieka, będącego przecież odbiciem Bożej Prawdy, Dobra i Piękna”.

– Narodzenie Jezusa przeniesie ludziom pokój – mówił dalej Przewodniczący Episkopatu. Podkreślił, że w Chrystusie nastąpiło pojednanie człowieka z Bogiem, dzięki czemu każda istota ludzka – świadoma Bożej miłości – może odnaleźć utracony pokój wewnętrzny. „Jestem głęboko przekonany, że człowiek pełen pokoju serca jest bardziej przydatny aniżeli człowiek bardzo uczony” – wyznał abp Gądecki.

Mówiąc o pokoju zewnętrznym, pokoju w naszych rodzinach, grupach społecznych i Ojczyźnie, to – jak wyjaśnił metropolita poznański – rodzi się on w życiu społeczeństwa z zachowania Bożych przykazań, z ładu moralnego i porządku etycznego.

Z niepokojem arcybiskup zauważył, że od pewnego czasu – tak w debacie publicznej, jak i w prywatnych relacjach międzyludzkich, a nawet w życiu rodzinnym – wśród Polaków daje się zauważyć niepokojący wzrost napięcia społecznego i braku szacunku dla osób o innych poglądach. Towarzyszy temu brutalizacja języka, a także groźby i agresywne zachowania. „Dlatego zwracam się do wszystkich moich Rodaków z gorącym apelem o szerzenie pokoju w naszym społeczeństwie, bo przecież rozwój życia jednostkowego i społecznego domaga się pokoju” – powiedział Przewodniczący Episkopatu.

Przypomniał także, że nasza polska tradycja Bożego Narodzenia jest tradycją pojednania, nasz opłatek jest chlebem pojednania. „Łamiemy się opłatkiem z różnymi ludźmi, czasem bardzo bliskimi, z którymi nas wiele łączy, ale czasami także to i owo dzieli. I łamiemy się z ludźmi dalekimi, z którymi nas łączy bardzo mało, lecz mimo to w tym opłatku stajemy się braćmi i siostrami” – podkreślił.

 

Publikujemy pełną treść orędzia:

Drodzy Widzowie Pierwszego Programu Telewizji Polskiej i Telewizji Polonia!

Drodzy Rodacy!

W świętą noc Narodzenia Pańskiego stajemy ponownie przed tajemnicą betlejemskiej groty, w której Maryja porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i złożyła w żłobie. Dzięki temu wydarzeniu ta grota przestała być zimną pieczarą, w której gromadzą się na noc zwierzęta, a stała się miejscem świętym, w którym zamieszkał Syn Boży, adorowany z najwyższą czcią przez Maryję i Józefa. Do tej adoracji dołączyli wkrótce prości pasterze, którzy w tej samej okolicy przebywali na polu i trzymali nocną straż nad swoim stadem. A po pewnym czasie do Betlejem przybyli również Mędrcy ze Wschodu, którzy – zobaczywszy Dziecko – upadli na twarz i złożyli Mu pokłon. Ich wspólnej adoracji towarzyszył śpiew zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. To właśnie ten śpiew aniołów ukazał – w największej syntezie – dwa cele przyjścia Jezusa na ten świat: Bogu chwała, a ludziom pokój.

A zatem, po pierwsze, narodzony Jezus okryje Boga chwałą; wszystkie Jego słowa i czyny otoczą Boga czcią. Każdy Jego cud stanie się manifestacją chwały Bożej. Nawet godzina męki i śmierci Jezusa będzie – według Ewangelii św. Jana – objawieniem chwały Bożej. Sam Jezus tak o tym powie: Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które Mi dałeś do wykonania. Podobnie jak do oddania Bogu chwały będzie zmierzać całe życie

Pana Jezusa, tak też do tego samego celu – to jest do większej chwały Bożej – jest powołane życie każdego człowieka, będącego przecież odbiciem Bożej Prawdy, Dobra i Piękna. W przypadku każdego z nas, oddawanie chwały Bogu nie ogranicza się do samego faktu naszego istnienia, lecz zrealizuje się przez poznanie Bożej Prawdy, umiłowanie Bożego Dobra i rozkoszowanie się Bożym Pięknem.

Po wtóre, narodzenie Jezusa przeniesie ludziom pokój. W Chrystusie nastąpiło pojednanie człowieka z Bogiem, dzięki czemu każda istota ludzka – świadoma Bożej miłości – może odnaleźć utracony pokój wewnętrzny. Jestem głęboko przekonany, że człowiek pełen pokoju serca jest bardziej przydatny niż człowiek bardzo uczony. Ten pokój serca, który Chrystus pozostawi na ziemi jest tylko cząstkowy – ze względu na trwające w człowieku skutki grzechu pierworodnego. Trwa on w nas tak długo, jak długo jesteśmy otwarci na Boga.

Gdy zaś idzie o pokój zewnętrzny, pokój w naszych rodzinach, grupach społecznych i Ojczyźnie, to rodzi się on w życiu społeczeństwa z zachowania Bożych przykazań, z ładu moralnego i porządku etycznego. Niestety, od pewnego czasu – tak w debacie publicznej, jak i w prywatnych relacjach międzyludzkich, a nawet w życiu rodzinnym – daje się zauważyć pośród Polaków niepokojący wzrost napięcia społecznego i braku szacunku dla osób o innych poglądach, czemu towarzyszy brutalizacja języka a także pojawiające się groźby i agresywne zachowania. Dlatego zwracam się do wszystkich moich Rodaków z gorącym apelem o szerzenie pokoju w naszym społeczeństwie, bo przecież rozwój życia jednostkowego i społecznego domaga się pokoju. Nasza polska tradycja Bożego Narodzenia jest tradycją pojednania. Nasz opłatek jest chlebem pojednania. Łamiemy się opłatkiem z różnymi ludźmi, czasem bardzo bliskimi, z którymi nas wiele łączy, ale czasem także to i owo dzieli. I łamiemy się z ludźmi dalekimi, z którymi nas łączy bardzo mało, lecz mimo to w tym opłatku stajemy się braćmi i siostrami.

Gdy zaś idzie o nadchodzący, 2018 rok, to – napełnieni Duchem Świętym – będziemy go przeżywali pod znakiem jubileuszu 1050-lecia powstania najstarszego na polskich ziemiach biskupstwa – diecezji poznańskiej – i przybycia do Poznania pierwszego biskupa. Celem naszego świętowania będzie głębsze poznanie natury i misji Kościoła, jego historii i współczesności. Hasłem obchodów jubileuszowych są słowa: Poznań – Chrystus i my. Główne uroczystości odbędą się w Poznaniu w dniach 22, 23 i 24 czerwca. Już dzisiaj bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w tych wydarzeniach. Ufam, ze obchód jubileuszu będzie oddaniem Bogu chwały za dotychczasową historię polskich diecezji oraz impulsem do poszerzenia przestrzeni pokoju w naszej społeczności. Cieszę się, że w nasze dziękczynienie włączą się wszyscy przewodniczący Konferencji Episkopatów całej Europy, którzy przyjęli zaproszenie, aby – w dniach 13-16 września – obradować właśnie w Poznaniu nad aktualnymi zadaniami Kościoła w Europie.

Na koniec zaś, życzę wszystkim Widzom Telewizji Polskiej, każdemu i każdej z Was: najpierw pokoju serca, a następnie pokoju w Waszych rodzinach, w naszym narodzie, w Europie i na całym świecie. Radosnych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia!

KAI