Nowy biskup pomocniczy w Radomiu

Ks. dr hab. Piotr Wojciech Turzyński,50-ltni wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, został mianowany przez Ojca Świętego Franciszka biskupem pomocniczym diecezji radomskiej. Ks. Turzyński jest znawcą myśli św. Augustyna, współorganizatorem kolejnych edycji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu i wieloletnim opiekunem teatru seminaryjnego. Kocha góry, powieści Dostojewskiego i poezję śpiewaną. Jest kibicem siatkówki.

Ogłoszenie papieskiej decyzji odbyło się dzisiaj w samo południe równocześnie w Nuncjaturze Apostolskiej w Warszawie i w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu z udziałem biskupów: Henryka Tomasika i Adama Odzimka oraz zebranych księży dziekanów.

Ks. Piotr Turzyński urodził się 28 września 1964 roku w Radomiu, egzamin dojrzałości złożył w 1982 roku w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Chałubińskiego w Radomiu. Zaraz po maturze zgłosił się do Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych, 28 maja 1988 roku w ówczesnej konkatedrze radomskiej otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Edwarda Materskiego.

Następnie w latach 1988-89 był wikariuszem parafii Matki Odkupiciela na os. Rosochy w Ostrowcu Świętokrzyskim. Następnie został skierowany na studia specjalistyczne z patrologii w Instytucie Patrystycznym “Augustinianum” w Rzymie, a w 1995 r. obronił doktorat na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, na podstawie rozprawy „Il Cantico nuovo nella teologia di sant’Agostino: specialmente nelle Enarrationes in Psalmos”.

W 1996 r. został mianowany ojcem duchownym i wykładowcą patrologii w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu, a w 2006 r. – wicerektorem Seminarium, którą to funkcję pełnił do chwili obecnej.

W latach 2012 – 2013 był zastępcą dyrektora Instytutu Teologicznego UKSW w Radomiu. Biskup nominat jest adiunktem Instytutu Historii Kościoła i Patrologii KUL i członkiem sekcji patrystycznej przy Komisji ds. Nauki Konferencji Episkopatu Polski. W 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego, kolokwium i rozprawy habilitacyjnej pod tytułem: Piękno w teologii świętego Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologiczne.

Od 2002 roku ks. Piotr Turzyński jest członkiem Rady Kapłańskiej, jest kanonikiem gremialnym Kapituły Ostrobramskiej, dyrektorem Rady ds. Stałej Formacji Kapłanów Diecezji Radomskiej i dyrektorem Rady ds. Życia Konsekrowanego Diecezji Radomskiej. Angażuje się w prace II Synodu Diecezji Radomskiej jako przewodniczący Komisji ds. Kultury, Środków Społecznego Przekazu i Nowej Ewangelizacji. Współpracował z Radiem Plus Radom jako autor cyklu audycji “Sól ziemi”.

Biskup nominat jest cenionym kaznodzieją i rekolekcjonistą, jest zaangażowany w działalność Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie. W czasie studiów rzymskich i późniejszym ks. Piotr Turzyński pomagał w duszpasterstwie księżom w parafiach we Włoszech.

W 2004 roku z grupą duszpasterzy młodzieży dał początek Kuźni Młodych, czyli spotkaniom młodych, które najpierw odbywały się w kościele bł. Annuarity, a ostatnio w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. Przez 18 lat opiekował się teatrem seminaryjnym. W 2007 r. przewodniczył komitetowi organizacyjnemu uroczystości koronacyjnych obrazu w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie-Godowie. W 2012 r. założył Stowarzyszenie “Młyńska” Verum Bonum Pulchrum, którego celem jest działalność na rzecz zachowania dorobku i rozwoju kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury chrześcijańskiej. Był współorganizatorem kolejnych edycji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Radomiu.

Interesuje się myślą św. Augustyna, światem Ojców Pustyni, kocha wędrówki górskie, lubi literaturę (zwł. poezję K. Wojtyły, Z. Herberta, J. Szymika i powieści F. Dostojewskiego oraz J.R.R. Tolkiena), teatr, dobre kino sensacyjne, folk i poezję śpiewaną. Jest kibicem siatkówki.