Kraków: Światowe Dni Młodzieży opłacane jedynie przez Kościół

Światowe Dni Młodzieży są wydarzeniem religijnym i finansowane będą wyłącznie wkładem finansowym wiernych Kościoła – informują organizatorzy przyszłorocznego spotkania papieża z młodzieżą. Do tej pory w polskich kościołach odbyły się już dwie składki na ŚDM. Do maja 2016 mają się odbyć dwie następne.

Archidiecezja krakowska zdobywa środki finansowe jedynie ze składek wiernych. Są nimi ofiary złożone na tacę w polskich kościołach, a także składki partycypacyjne rejestrujących się pielgrzymów i wolontariuszy. Każdy z uczestników, tak jak było to na poprzednich ŚDM, bierze udział w pokryciu kosztów organizacji.

Do tej pory w kościołach przeprowadzono dwie takie składki, a dwie kolejne odbędą się 15 listopada i 15 maja. Ofiary zbierane w polskich parafiach nie wystarczą, stąd konieczność, aby pielgrzymi, zgodnie z decyzją Papieskiej Rady ds. Świeckich, partycypowali solidarnie w pokryciu kosztów organizacji ŚDM przez przekazanie ustalonej składki przy okazji rejestracji swojego uczestnictwa – informuje Komitet Organizacyjny ŚDM.

W zamian za rejestrację i składkę pielgrzymi mogą skorzystać z usług, takich jak zakwaterowanie, wyżywienie, transport z miejsc zakwaterowania na wydarzenia centralne, ubezpieczenie i plecak pielgrzyma. Są trzy poziomy składek partycypacyjnych, określone przez Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016 i zatwierdzone przez Papieską Radę ds. Świeckich.

Podkreślić należy, że składki partycypacyjne są dobrowolne, a wydarzenia Światowych Dni Młodzieży będą otwarte i bezpłatne dla wszystkich chętnych.

Każdy zarejestrowany uczestnik ŚDM otrzyma także Plecak Pielgrzyma, czyli zestaw publikacji i materiałów duszpastersko-identyfikacyjnych, pomagających w dobrym przeżyciu uroczystości, komunikowaniu się po mieście, itp.

W kosztach organizacji ŚDM uczestniczyć będą także wolontariusz. Również oni mogą zadeklarować chęć skorzystania z noclegu lub wyżywienia. Wszyscy wolontariusze będą mieli zagwarantowany transport, ubezpieczenie oraz identyfikujący ich plecak i koszulkę.

Koszty ponoszone przez miasto to koszty bieżące i inwestycyjne (według szacunków odpowiednio 80 i 55 milionów). Niektóre z inwestycji były wcześniej przewidywane w budżetach, a zostały przyspieszone ze względu na przyszłoroczną wizytę Ojca Świętego. Kościół bierze na siebie finansowanie miejsc celebracji, a więc organizację sektorów, projekty i budowę tych przestrzeni, nagłośnienie, oświetlenie, projekty i budowę ołtarzy. Archidiecezja finansuje również m.in. ornaty, mitry, puszki do rozdawania Komunii.

Jak stwierdził organizator ŚDM, ze względu na złożoność wydarzenia i wielowątkowość przygotowań, dziś trudno określić całościowe koszty ŚDM. Szacunki strony kościelnej opierają się na doświadczeniu ŚDM Madryt 2011.

Sama organizacja tego wydarzenia mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego, co uzasadnione jest działalnością kościelnej osoby prawnej, o której mowa w art. 16 ustawy z dania 17 maja 1999 roku o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego. Jest to zatem działalność kultu publicznego, rozumianego w tym wypadku jako organizacja imprezy o charakterze religijnym.

W kwestiach podziału kompetencji między Miastem a Gminą Kraków, Województwem Małopolskim oraz stroną rządową a Kościołem stwierdzono, że przygotowanie ŚDM jest zadaniem archidiecezji krakowskiej i powołanej do tego celu jednostki, jaką jest Komitet Organizacyjny ŚDM Kraków 2016.

KAI