Kościół w Polsce ma 725 nowych seminarzystów, nabór jeszcze trwa

Wstępne dane, gdyż trwa jeszcze nabór, zebrano podczas 51. konferencji rektorów seminariów diecezjalnych i zakonnych, jaka w dniach 7-10 września odbywa się w Olsztynie. W tym roku jej głównym tematem jest formacja duszpasterska.

Pierwsze statystyki dotyczące nowych powołań kapłańskich pokazują, że o ile w seminariach zakonnych nadal utrzymuje się tendencja wzrostowa, to w seminariach diecezjalnych widoczny jest spadek liczby nowych kleryków.

W tym roku do seminariów diecezjalnych zgłosiło się jak dotąd ok. 520 kandydatów, natomiast formację do kapłaństwa w seminariach zakonnych rozpocznie ponad 205 młodych zakonników – poinformował KAI ks. dr Wojciech Rzeszowski, przewodniczący Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych.

Ponieważ w niektórych seminariach nabór trwa jeszcze we wrześniu, ostateczne dane statystyczne nt. nowych powołań będą znane po zakończeniu rekrutacji.

Można jednak oszacować, że ogółem w Polsce jest obecnie na wszystkich rocznikach ok. 3 tys. 600 kleryków diecezjalnych i zakonnych. Dla porównania – przed rokiem było ich 3850, w tym 804 na I roku.

KAI