Wiadomości: Watykan

Franciszek: Czym jest ta światowość, która chce zniszczyć i zdeprawować Kościół?

Pan Jezus wiele razy mówił o świecie, o nienawiści do Niego i do Jego uczniów. Prosi Ojca, aby nie zabierał uczniów ze świata, ale bronił ich przed duchem świata. Czym jest ta światowość, która chce zniszczyć i zdeprawować Kościół? – zapytał Franciszek podczas Eucharystii transmitowanej przez media watykańskie z Domu Świętej Marty.

Papież senior napisał specjalny list z okazji 100. urodzin św. Jana Pawła II

– W Janie Pawle II uwidoczniły się nam wszystkim moc i dobroć Boga. W czasie, kiedy Kościół na nowo cierpi z powodu naporu zła, jest on dla nas oznaką nadziei i otuchy – pisze Benedykt XVI w liście napisanym przezeń z okazji setnej rocznicy urodzin papieża Polaka.

Papież modlił się za rodziny i przestrzegł przed rygoryzmem

Módlmy się za rodziny, aby w rodzinach wzrastał Duch Pana, duch miłości, szacunku i wolności – to dzisiejsza intencja porannej Mszy św. sprawowanej przez papieża Franciszka w Domu św. Marty. W homilii przestrzegał przed rygoryzmem w wierze.

Współpracownicy papieża hojni w zbiórce ogłoszonej przez kard. Krajewskiego

Współpracownicy papieża odpowiedzieli na apel kard. Konrada Krajewskiego o złożenie ofiary pieniężnej na rzecz walki z koronawirusem. – Niektórzy przekazali równowartość miesięcznej pensji, inni nawet dwumiesięcznych – powiedział agencji CNA papieski jałmużnik.

Papież przekazał 200 tys. dolarów na pomoc Libanowi

Papież Franciszek postanowił przesłać do nuncjatury apostolskiej w Bejrucie 200 tysięcy dolarów na wsparcie 400 stypendiów dla libańskiej młodzieży, która ma coraz trudniejszy dostęp do edukacji – poinformowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Czy wszystkie religie mogą jednoczyć się w modlitwie? Papież wyjaśnia

Czy nie możemy się modlić do Ojca wszystkich, każdy zgodnie ze swoją kulturą? – tak papież odniósł się dzisiaj do zarzutów, że wspólna modlitwa różnych religii jest niemożliwa i oznacza relatywizm religijny. Temat poruszył w porannej homilii.

“Bóg jest naszym sprzymierzeńcem” Franciszek o modlitwie

Modlitwa jest wejściem w tajemnicę przymierza, powierzeniem się w miłosierne ramiona Boga – powiedział papież podczas dzisiejszej audiencji ogólnej transmitowanej przez media watykańskie z biblioteki Pałacu Apostolskiego. Ojciec Święty kontynuował cykl katechez o modlitwie.

“Ta postać ma znaczenie fundamentalne”. Orędzie Franciszka na Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

“Pielęgniarki zawsze odgrywały główną rolę w opiece zdrowotnej. Każdego dnia, w kontakcie z chorymi, doświadczają traumy, jaką powoduje cierpienie w życiu człowieka” – napisał Ojciec Święty w orędziu skierowanym do tej grupy zawodowej z okazji obchodzonego dziś Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki. Franciszek przypomniał, że zbiega się on z Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej ogłoszonym przez Światową Organizację Zdrowia.

Papież modli się za pielęgniarki – przykłady heroizmu w czasach epidemii

Módlmy się, aby Pan pobłogosławił wszystkie pielęgniarki, które w tym czasie pandemii były przykładami heroizmu, a niektóre nawet oddały życie – prosił na początku porannej Mszy św. papież Franciszek.

Papież modli się za tych, którzy stracili pracę

Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu utraty pracy w ostatnich dniach, zwłaszcza za tych, którzy zostali pozbawieni należnej wypłaty – to dzisiejsza intencja porannej Mszy św. sprawowanej przez papieża Franciszka.