Dominikanin w Watykanie. O. Skonieczny rozpoczyna pracę w Sekretariacie Stanu

Dominikanin o. dr hab. Piotr Skonieczny został pracownikiem Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej - poinformowali polscy dominikanie i władze Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

46-letni profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, który od 2015 r. kierował Katedrą Kanonicznego Prawa Karnego na Wydziale Prawa Kanonicznego UPJPII  złożył już w Watykanie wyznanie wiary i przysięgę wierności w Sekretariacie Stanu. Będzie odtąd pracownikiem departamentu prawnego (Ufficio Giuridico) Sekcji I do Spraw Ogólnych Sekretariatu Stanu (Addetto di Segreteria IIa classe, Livello VII, prova VI).

Dominikanin zanim wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1992-1997.  Odbył aplikację sądową przy Sądzie Okręgowym w Krakowie i złożył egzamin sędziowski przed Komisją Egzaminacyjną w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie. W latach 1997-2000 był członkiem  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Równolegle był doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Po wstąpieniu w 2000 r. do zakonu dominikanów, w latach  2001–2007  odbył studia filozoficzno-teologiczne w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Prowincji Polskiej O.O. Dominikanów w Krakowie, zakończone uzyskaniem tytułu magistra teologii. W czasie studiów teologicznych studiował też prawo kanoniczne na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (obecnie to UPJPII) i uzyskał licencjat kościelny prawa kanonicznego.

W 2007 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Franciszka Macharskiego, ówczesnego metropolity krakowskiego, po czym został skierowany do pracy duszpasterskiej w klasztorze dominikanów we Wrocławiu. Po roku został wysłany na studia doktoranckie z prawa kanonicznego na Uniwersytecie Papieskim Św. Tomasza z Akwinu Angelicum w Rzymie, gdzie w 2009 r. obronił doktorat a następnie pracował jako wykładowca tamtejszego Wydziału Prawa Kanonicznego. W latach 2010-2015 wykładał też na Wydziale Teologicznym Angelicum. Był też prodziekanem Wydziału Prawa Kanonicznego Angelicum w latach 2013-2015.

Od  2015 roku pracował na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na stanowisku adiunkta z habilitacją i kierował Katedrą Kanonicznego Prawa Karnego.

awo/Stacja7