“Bierzmowanie to etap, a nie cel posługi Kościoła”. Na Jasnej Górze zakończył się IV Kongres Nowej Ewangelizacji

Czterodniowe spotkanie, które dotyczyło duszpasterstwa młodych i przygotowania do sakramentu bierzmowania zakończyło się na Jasnej Górze ♦ Wzięło w nim udział 700 osób, głównie katechetów i wychowawców oraz liderów grup ewangelizacyjnych ♦ Kongres wpisał się w ogólną dyskusję nad tym, co zrobić, by bierzmowanie było początkiem świadomej obecności młodych w Kościele.

Tematem czterodniowego Ogólnopolskiego Kongresu Nowej Ewangelizacji były słowa: „Matura czy inicjacja chrześcijańska? Bierzmowanie w kontekście nawrócenia pastoralnego”. Gościem Kongresu w pierwszym dniu spotkania był abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji.

Przedstawiciel Watykanu zauważył, że dziś istnieje wielka konieczność pogłębienia istoty sakramentu bierzmowania wśród młodych. – Trudnością jaką Kościół dziś ma jest spójne przedstawienie sakramentu bierzmowania. Refleksja nad tym sakramentem, przeprowadzona szczególnie przez młodych ludzi, jest znakomitym pogłębieniem naszego rozumienia, jak ten sakrament powinien być celebrowany w naszych wspólnotach – powiedział abp Fisichella.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji podkreślał, że „katecheza jest bardzo ważnym etapem dla nowej ewangelizacji”. – Nowa ewangelizacja potrzebuje katechezy po to, żeby nadać większy sens, większą tożsamość ludziom i większą zdolność odczytywania swojego miejsca we wspólnocie, przynależenia do niej – powiedział gość Kongresu.

Abp Fisichella zwrócił uwagę na duże znaczenie inicjatyw kościołów lokalnych, takich jak Kongres w Polsce, które są istotnym doświadczeniem dla całego Kościoła, zwłaszcza przed synodem biskupów o młodzieży.

W czasie Kongresu odbywały się konferencje i debaty. Ważne miejsce w pastoralnej części spotkania zajęły warsztaty, w czasie których zaprezentowane zostały nowe, ale już sprawdzone metody pracy z kandydatami do bierzmowania, stosowane z powodzeniem tak w Polsce, jak i za granicą. Rekolekcje poprowadził abp Grzegorz Ryś.

W sobotę odbyło się ewangelizacyjne spotkanie w Hali Polonia, w którym udział wzięli młodzi przygotowujący się bierzmowania i nie tylko z archidiecezji częstochowskiej.

Abp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji podkreślił, że podczas kongresu zastanawiano się m.in. w jakiej wspólnocie powinno odbywać się przygotowanie do bierzmowania. – Młody człowiek nie może żyć w izolacji, on musi być we wspólnocie wiary – zauważył abp Ryś. – I tu jest postulat do parafii, bo kto np. wie, kto w tej wspólnocie przygotowuje się do bierzmowania? – pytał hierarcha. Ważną wspólnotą jest rodzina, „największe marzenie młodych ludzi” i rodzice, którzy są dla nich największym autorytetem. – To wynika ze wszystkich badań i my tego w żaden sposób nie wykorzystujemy, to wynika z potrzeb młodych ludzi – powiedział arcybiskup. Podkreślił, że wobec tego „wielkim zadaniem jest teraz formacja rodziców i trzeba głęboko nad tym się zastanowić”. Bierzmowany musi być też prowadzony we wspólnocie w szkole, bo „ta nie może być miejscem oddzielonym od ewangelizacji”.

Kolejną istotną wspólnotą jest mała grupa, w której kandydat do bierzmowania może się przygotować do tego sakramentu. – To musi być mała grupa, prowadzona przez animatora. W małej grupie jest możliwość zadawania pytań, nawiązania relacji, jest pewna dobrowolność. W małej grupie nie ma powodu sięgać po tzw. “narzędzia przymusu”, które niestety są częste. W małej grupie jest duży nacisk na decyzję osobistą każdego z kandydatów – wyliczał abp Ryś.

Drugą grupą zagadnień poruszaną na Kongresie była konieczność nawiązywania z młodymi relacji. – Kluczową sprawą w formowaniu w wierze jest relacja, więź z młodymi – podkreśla przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji. Nie da się wszystkiego sprowadzić do odpytania, edukacji, przekazania wiedzy. Trzeba zbudować relację z młodym człowiekiem. – Wszystko to służy nie tyle przygotowaniu do bierzmowania, ale prowadzaniu do dojrzałej wiary a bierzmowanie jest jakimś etapem na tej drodze. Jest mocnym etapem inicjacyjnym – podkreślił abp Ryś.

Wiara to nie jest światopogląd czy system etyczny. To osobista, głęboka relacja z Jezusem przeżywana we wspólnocie – mówił arcybiskup po spotkaniu ewangelizacyjnym w Hali Polonia. Arcybiskup podkreślił, że w duszpasterstwie młodych nie ma jednej metody dla wszystkich. Trzeba korzystać z tych możliwości, które są w polskich kościołach. Chodzi nade wszystko o dotarcie do konkretnej osoby, by pomóc jej zbudować więź z Jezusem. W tej sytuacji nie chodzi o masowe statystki, ale o świadomą troskę o młodego człowieka – podkreślił metropolita łódzki.

 

KAI