Pontyfikat Franciszka w liczbach

Szósty rok swego pontyfikatu Franciszek zamyka 27 podróżami zagranicznymi do 40 krajów i 4 organizacji międzynarodowych, 24 wyjazdami do różnych rejonów Włoch i odwiedzinami 19 parafii rzymskich. Przypadająca 13 marca szósta rocznica powołania na Stolicę św. Piotra kard. Jorge M. Bergoglio, który jest okazją do przyjrzenia się jego dokonaniom w ujęciu statystyczno-liczbowym.

Pierwszy w historii Biskup Rzymu z Ameryki Łacińskiej i pierwszy jezuita na tym urzędzie został wybrany 13 marca 2013, a oficjalnie objął urząd w czasie uroczystej inauguracji w święto św. Józefa – 19 marca. Bardzo szybko rozpoczął niezwykle ożywioną działalność jako głowa Kościoła katolickiego, dużo jeżdżąc po świecie, spotykając się z wieloma politykami i przywódcami innych państw i wyznań, zarówno u siebie w Watykanie, jak i na wyjedzie podczas swych podróży apostolskich.

Oto niektóre liczby:

 • 27 podróży zagranicznych do 40 państw i 4 organizacji międzynarodowych. W tym gronie jest także Polska, w której Ojciec Święty przebywał w dniach 27-31 lipca 2016, odwiedzając Częstochowę, Oświęcim (Auschwitz) i Kraków. Jego pobyt trwał 4 dni, 6 godz., 20 min., przemierzył on w tym czasie 2490 km i wygłosił 12 przemówień oficjalnych, nie licząc spontanicznych rozmów z wiernymi z „okna papieskiego” w Krakowie.
 • 24 podróże po Włoszech,
 • 19 odwiedzin parafii rzymskich,
 • 99 beatyfikacji, podczas których Kościół otrzymał 1185 nowych błogosławionych z 32 krajów; w tej liczbie jest 8 Polek i Polaków
 • 16 kanonizacji – 879 świętych z 17 krajów, w tym dwóch Polaków;
 • Papież przyjął (niektórych kilkakrotnie) 308 polityków – głowy państw, szefów rządów, przewodniczących parlamentów, ministrów spraw zagranicznych i innych przywódców ze 126 krajów i organizacji międzynarodowych.

Ponadto Ojciec Święty:

 • ochrzcił 197 dzieci w kolejne Niedziele Chrztu Pańskiego w styczniu (po raz pierwszy 12 stycznia 2014) i wyjątkowo 14 stycznia 2017 w kaplicy Domu św. Marty oraz 56 osób dorosłych, głównie w Wielką Sobotę podczas liturgii Wigilii Paschalnej w bazylice św. Piotra (od 30 marca 2013), ale też raz w nuncjaturze apostolskiej w Seulu (16 VIII 2014),
 • udzielił sakramentu bierzmowania 44 osobom – jednorazowo 28 IV 2013 na Placu św. Piotra,
 • wyświęcił 95 kapłanów, zwykle w IV Niedzielę Wielkanocną Dobrego Pasterza w Watykanie, ale też podczas pobytu w Bangladeszu 1 XII 2017 – 16,
 • udzielił osobiście sakry biskupiej 10 kapłanom podczas sześciu obrzędów, w tym był jeden Polak, abp Waldemar St. Sommertag, nuncjusz apostolski w Nikaragui – 19 III 2018,
 • pobłogosławił podczas 4 ceremonii 23 pary małżeńskie
 • przekazał 192 paliusze arcybiskupom metropolitom, w tym siedmiu Polakom, przy czym abp Marek Jędraszewski otrzymał ten symbol więzi w papieżem dwukrotnie;
 • mianował 32 biskupów dla Polski i dalszych 28 polskiego pochodzenia lub o polskich korzeniach dla innych krajów
 • na 5 konsystorzach kreował 74 kardynałów, w tym 1 Polaka – wielkiego jałmużnika papieskiego Konrada Krajewskiego (28 VI 2018)

Przeprowadził kilka dużych wydarzeń duszpasterskich o zasięgu międzynarodowym:

 • Ogólnoświatowa adoracja eucharystyczna – 2 VI 2013, godz. 17-18 (w ramach obchodów Roku Wiary)
 • Dzień Postu i Modlitwy o Pokój w Syrii, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie – 7 IX 2013
 • Dzień Modlitw o Pokój w Ziemi Świętej, na Bliskim Wschodzie i na całym świecie (z udziałem prezydentów Izraela Szimona Peresa i Autonomii Palestyńskiej Mahmuda Abbasa oraz patriarchy Konstantynopola Bartłomieja) – 8 VI 2014, Ogrody Watykańskie
 • Rok Życia Konsekrowanego – 30 XI 2014-2 II 2016
 • Nadzwyczajny Jubileusz (Rok Święty) Miłosierdzia – 8 XII 2015-20 XI 2016

Ogłosił wiele ważnych dokumentów kościelnych, m.in.

 • dwie encykliki: „Lumen fidei” (Światło wiary) – 29 VI 2013, „Laudato si” (o tematyce ekologicznej) – 24 V 2015
 • trzy adhortacje apostolskie: „Evangelii gaudium” (Radość Ewangelii) – 26 XI 2013, „Amoris laetitia” (Radość miłości) – 19 III 2016, „Gaudete et exsultate” (Cieszcie się i radujcie) nt. powołania do świętości w świecie współczesnym – 19 III 2018,
 • 36 konstytucji apostolskich, 54 listy apostolskie,
 • orędzia na Światowe Dni: Pokoju, Środków Społecznego Przekazu, Młodzieży, a także na szereg innych Dni.
 • Spotkał się z wiernymi podczas 254 audiencji ogólnych (do 6 marca włącznie) na Placu św. Piotra lub w Auli Pawła VI.

KAI/kh