8, 5 tys. pielgrzymów krakowskich dotarło na Jasną Górę

Po raz pierwszy wyruszyli w 1981 roku, po tzw. białym marszu, dziękując za ocalenie życia Jana Pawła II i prosząc za Ojczyznę. Dziś wciąż modlą się za Polskę i papieża. W tym roku okazali jedność z pasterzem abp. Markiem Jędraszewskim, prosząc o dalszą odwagę dla niego. Z Krakowa na Jasną Górę doszło w niedzielę 8,5 tys. osób.

W Częstochowie pątników witali: abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, kard. Stanisław Dziwisz oraz biskupi pomocniczy arch. krakowskiej Jan Szkodoń i Jan Zając. Metropolita częstochowski abp Wacław Depo wyraził także swoją solidarność z abp. Jędraszewskim atakowanym z powodu kazania wygłoszonego z okazji 75. rocznicy Powstania Warszawskiego – On się stał dzisiaj świadkiem sprzeciwu, ale taka jest Ewangelia.

Licząca prawie 8,5 tys. osób pielgrzymka krakowska była w tym roku także okazaniem jedności z pasterzem abp. Markiem Jędraszewskim powiedział koordynator ks. Jan Przybocki. – Modlimy się o odwagę dla niego, by dalej z taką wielką determinacją bronił człowieka, bronił małżeństwa i rodziny, bronił życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci – mówił.

– Podzielam te wartości. Ta solidarność z naszym pasterzem to coś więcej – wyjaśniał Robert Drybka z Krakowa. – To solidarność z prawdą, którą głosi, ze Słowem Bożym, które głosi, bo on właśnie głosi Słowo Boże, prawdę, z którą, myślę, każdy katolik, chrześcijanin, każdy zdrowo myślący człowiek powinien się identyfikować – mówił pielgrzym, który na rekolekcje w drodze wybrał się już po raz 20. a z żoną, teraz w ósmym miesiącu ciąży, po raz 15., wspólnie z nimi szły córeczki – Dominika lat 7 (a na pielgrzymce po raz 8) oraz Emilka lat 5 ( na pielgrzymce po raz 6).

Mszy św. na zwieńczenie 39. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej przewodniczył abp Marek Jędraszewski. Metropolita krakowski apelował, by nie poddawać się duchowi kłamstwa i konformizmowi.

– Musimy dawać świadectwo naszego jednoznacznego sprzeciwu wobec wszelkich usiłowań deprawacji polskiego narodu – mówił w homilii.

Przypominając słowa Jezusa nawoływał, by wyzbyć się lęku, by za św. Janem Pawłem II otwierać drzwi Chrystusowi. Zachęcał pielgrzymów, by pomnażali skarb wiary i się nim dzielili, by budowali Kościół XXI w. w Polsce, w Europie, w świecie.

Metropolita krakowski apelował, by stać na straży swojej chrześcijańskiej tożsamości, „chrześcijańskiego ja”, by nie dać się zawładnąć duchowi kłamstwa i by nie ulegać konformizmowi, odrzucać błąd antropologiczny, który nam zagraża w postaci dwóch wielkich ideologii: gender i LGBT – przestrzegał kaznodzieja.

Abp Marek Jędraszewski podziękował pielgrzymom krakowskim za modlitwę za wielkie sprawy narodu, za Ojczyznę. Dziękował im za duchową łączność z uczestnikami modlitewnego czuwania w sobotę na Franciszkańskiej 3 w jego intencji.

Metropolita krakowski podziękował także wszystkim uczestnikom i organizatorom sobotniego czuwania oraz wszystkim, którzy w Polsce i na świecie „szlachetne się zjednoczyli w obronie naszych najświętszych praw”, którzy dali wyraz swej odpowiedzialnej i głębokiej miłości do Kościoła i Ojczyzny.

Do wszystkich zaapelował – Nie pozwólcie, aby zło zagrażających nam ideologii gender i LGBT rozlał się po Polsce, zatruwając serca i umysły Polaków i wyrządzając im ogromne duchowe szkody, zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Nie pozwólcie!”

Abp Jędraszewski zwrócił się do ludzi wierzących, by dawali świadectwo jednoznacznego sprzeciwu wobec wszelkich usiłowań deprawacji polskiego narodu. „Brońmy naszej autentycznej wolności. Brońmy Ojczyzny! Brońmy Kościoła w naszej Ojczyźnie” – nawoływał duchowny.

Abp Jędraszewski wskazując na świadectwo pielgrzymiego trudu, Jasną Górę nazwał trwałym fundamentem Polaków.

Przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra zapewnił abp. Marka Jędraszewskiego o duchowej solidarności i wyraził wdzięczność „za zdecydowany głos Kościoła, jasny przekaz nauczania ewangelicznego, nauczania Kościoła wobec ideologii uderzającej szczególnie w małżeństwo i rodzinę”. Pątnikom krakowskim dziękował za świadectwo przywiązania do Chrystusa.

Pielgrzymkę Krakowską tworzyło 48. grup wychodzących promieniście z różnych miejsc archidiecezji. Każda szła inną trasą, jednak połączyły się w Częstochowie. W zależności od tego wędrówka trwała od 6 do 9 dni. Najkrótszy dystans liczył 150 km, najdłuższy 220 km.

Najmłodszy pątnik miał zaledwie 3 miesiące, najstarszy 84 lata. Posługę duszpasterską na pielgrzymce pełniło 109 kapłanów, 30 kleryków, 8 diakonów i 32 siostry zakonne.

Z Krakowa na Jasną Górę wędrowali m.in. pielgrzymi z Czech (30 osób), z Azji, Niemiec, Francji, Szwajcarii. 920 osób przyszło we wspólnocie Comunione e Liberazione, wśród nich m.in. oprócz Włochów, Hiszpanie, Szwajcarzy, Czesi, Niemcy, Amerykanie. Grupa ma limit do tysiąca osób, ze względu na problemy noclegowe, ale jest bardzo wielu chętnych nawet 5 razy więcej niż miejsc. Są to ludzie młodzi kończący szkołę średnią lub studia. Głównym tematem ich pielgrzymowania jest rozeznanie powołania.

Pątnicy z Wawelskiego Wzgórza realizowali w drodze program duszpasterski: „W mocy Bożego Ducha”.

KAI/ad