1,7 mln zł z akcji „Bilet dla Brata”

Zakończyła się zbiórka w ramach akcji „Bilet dla Brata”. Polska młodzież zbierała fundusze dla swoich rówieśników z 10 krajów Europy Wschodniej i Zakaukazia, by ci mogli uczestniczyć w Światowych Dniach Młodzieży Kraków 2016.

Jak poinformował ks. Krzysztof Dukielski, zastępca dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Warszawie w ciągu ponad 2 lat trwania projektu udało się zebrać prawie 1,7 mln zł. „Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy włączyli się tę inicjatywę, zarówno z Polski, jak i Polonii poza granicami ojczyzny” – powiedział ks. Dukielski.

Z prośbą o wsparcie przyjazdu na ŚDM zgłosiło się 121 grup z 10 krajów – łącznie 4 364 osoby. Dzięki darczyńcom z Polski i całego świata udało się opłacić pakiety pielgrzyma dla 2 673 młodych osób ze Wschodu. Oznacza to, że 61,3 proc. wszystkich potrzebujących otrzyma kompletne utrzymanie w czasie wydarzeń centralnych podczas Światowych Dni Młodzieży.

Ks. Dukielski podkreślił, że akcja zakończyła się ogromnym sukcesem tym bardziej, że również polska młodzież, która chciała wybrać się do Krakowa często zbierała fundusze, by móc uczestniczyć w spotkaniu z papieżem. „Jeteśmy ogromnie wdzięczni. Polacy zdali egzamin z miłosierdzia” – zauważył zastępca dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży.

Na stronie biletdlabrata.pl znajduje się mapa z wyszczególnieniem wszystkich miejsc, z jakich pochodzą dofinansowane grupy. Ponad połowa zgłoszonych grup i ok. 60 proc. z wszystkich beneficjentów programu „Bilet dla Brata” pochodzi z Ukrainy.

KAI