Pomoc duszpasterska

Modlitwa na czas przygotowania do beatyfikacji

"Boże, źródło wszelkiej świętości, stajemy przed Tobą w przededniu beatyfikacji sług Bożych Kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej" - tak rozpoczyna się specjalna modlitwa na te ostatnie dni przed uroczystością beatyfikacyjną 12 września w Warszawie