Słomczyn. Św. Zygmunta

O parafii

Parafia Słomczyn (dawniej – Cieciszew) jest najstarszą parafią w dekanacie konstancińskim i jedną z najstarszych w całej archidiecezji warszawskiej.

Pierwszy znany z imienia proboszcz (pleban) to Bolesta – wiadomo, że na ziemiach parafii działał w 1398 r. Nie zachowały się zapisy o erygowaniu parafii przyjmuje się, że jej oficjalne datowanie rozpoczyna się rok później, czyli w 1399 r. I taką datę umieszczono na pamiątkowej tablicy w Cieciszewie, jednej z wiosek dzisiejszej parafii, leżącej w pradolinie Wisły, na placu, gdzie później wzniesiony został pierwszy kościół.

Wiadomo, że pierwszy kościół ufundował Mrościsław Cieciszewski (albo Cieciszowski), herbu Roch, w początkach XV w. Drewniany kościół prawdopodobnie poświęcił biskup poznański Andrzej Łaskarz (1362-1426) z Gosławic, m.in. kanclerz królowej, św. Jadwigi Andegaweńskiej.

Od samego początku patronem był św. Zygmunt, król i męczennik, choć w późniejszych latach (w szczególności w czasie wizytacji w 1603 r.) jako patron wymieniany był też św. Prokop.

Związki z archidiecezją poznańską stają się oczywiste, jeśli pamiętać będziemy, że diecezja warszawska – jako część archidiecezji poznańskiej – erygowana została dopiero w 1798 r., natomiast archidiecezja warszawska powstała dopiero w 1818 r. Do tego czasu parafia podlegała arcybiskupowi poznańskiemu.

W 1439 r. parafię odwiedził bp Andrzej Bniński  (ten sam, który później w 1454 r. poświęcił kościół p.w. św. Anny w Warszawie, dziś kościół akademicki), by rozstrzygnąć spór o lokalizację nowego kościoła i nowych domostw dla plebana, wikarego i innych usługujących w kościele. Zdecydowano, że nowy kościół zostanie postawiony na miejscu starego. Wybudowano go w ciągu paru lat i już ok. 1441 r. bp Bniński go poświęcił.

W 1580 r. do parafii należały 22 miejscowości, prawie wszystkie należące do rodu Pierzchałów (Cieciszewskich, Turowskich, Oborskich, a także – w 1439 r. – Czosnowkich).

Podczas najazdu szwedzkiego kościół został, jak znaczna większość polskich zabytków i kościołów, ograbiony. W tym potopie najeźdźcy zniszczyli także ołtarze.
Franciszek Wielopolski, dziedzic dóbr w pobliskich Oborach, zdecydował się na wzniesienie nowego, murowanego kościoła wyżej, na Skarpie Wiślanej, w Słomczynie (budowa miała miejsce w latach 1719-1725) i zatroszczył się o przeniesienie tam siedziby parafii. Kościół został konsekrowany w 1737 r. przez biskupa poznańskiego Stanisława Józefa Hozjusza.

Kościół w Cieciszewie już wtedy nie istniał – kolejna powódź spowodowała zmianę biegu Wisły, która znacząco przybliżyła się do Cieciszewa i podmyła mury kościoła. Trzeba było go zburzyć. Przez wiele lat parafia nie miała świątyni, o czym świadczą zapisy o ślubach z tego okresu: miały one miejsce w różnych wioskach parafii.

Na początku XX w. staraniem proboszcza ks. Wincentego Tymienieckiego, zostały dobudowane dwie boczne nawy z prezbiterium, zakrystią i fasadą.

Dzwony konsekrował w 1892 r. biskup Kazimierz Ruszkiewicz- sufragan warszawski.

Murowaną dzwonnicę natomiast zbudowano w 1902 r. (niektóre źródła mówią o początkach dzwonnicy jeszcze w XVIII w., o czym świadczyłaby wcześniejsza konsekracja dzwonów). Obecnie jest tylko jeden dzwon „Zygmunt”, o wadze 700 kg, konsekrowany w 1919 r. przez sufragana warszawskiego bp. Stanisława Galla.

Cmentarz parafialny znajduje się u stóp Skarpy Wiślanej, poniżej kościoła. Istnieją przesłanki świadczące o tym, że na jego miejscu grzebano już w XVII w. W 1913 r. parafianie wystawili na jego środku krzyż dziękczynny za otoczenie miejsca nowym, ceglanym, istniejącym do dziś murem ceglastym. Na cmentarzu znajduje się murowana kaplica grobowa rodziny hrabiów Grzymała-Potulickich oraz kwatera z grobami poległych w latach 1939-1945 (m.in. paru powstańców warszawskich). Poza murem cmentarnym znajduje się inna kwatera z mogiłami polskich żołnierzy z ziemi wileńskiej i grodzieńskiej, poległych w 1914 r.

Kościół, plebania i zabudowania kościelne ucierpiały w czasie I wojny światowej.

W 1965 r. parafię odwiedził i wizytował Prymas Tysiąclecia Stefan kard. Wyszyński.

Kościół posiada, oprócz ołtarza głównego, cztery boczne (postawione jeszcze w czasach odprawiania Mszy św. w rycie trydenckim, gdy nie istniało pojęcie Mszy św. koncelebrowanych i kapłani odprawiali Najświętszą Ofiarę także przy ołtarzach bocznych) oraz wiele wspaniałych, głównie barokowych, obrazów i dzieł sztuki, a także obrazy znanych mistrzów, m.in. Wojciecha Gersona.
Aktualności

“Wypięknieć przez wewnętrzne odnowienie”. W Słomczynie rozpoczął się Rok Jubileuszowy

W niedzielę 30 czerwca w kościele św. Zygmunta w Słomczynie rozpoczął się Rok Jubileuszowy ogłoszony przez Stolicę Apostolską w związku z 300-leciem wzniesienia kościoła • Uroczystej Eucharystii w południe przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, który otrzymał na ten dzień specjalne uprawnienia, by udzielić papieskiego błogosławieństwa i związanego z nim odpustu zupełnego

Kancelaria parafialna

ul. Wiślana 85
05-507 Słomczyn

tel./fax. +48 22 754 47 32
e-mail: swzygmunt.slomczyn@op.pl

Kancelaria czynna:
od poniedziałku do piątku – godz. 8:00-9:30
poniedziałek, wtorek, czwartek – godz. 17:00-19:00

Msze Święte

Niedziele i święta:
8:45, 10:30, 12:00, 18:00
Dni powszednie:
7:30, 18:00

Księża w parafii

Proboszcz

Ksiądz kanonik Jacek Dzikowski (1990, 2010)

Wicedziekan dekanatu konstancińskiego
Wikariusz

Ksiądz Michał Bogdan (2004, 2016)

Spowiedź

Spowiedź pół godziny przed każdą Mszą Świętą.