XXI Dzień Papieski. Msza św. w intencji darczyńców Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Kard. Kazimierz Nycz przewodniczył w Świątyni Opatrzności Mszy św. z okazji XXI Dnia Papieskiego, który 10 października obchodziliśmy pod hasłem "Nie lękajcie się"