Konferencja prasowa: “Dzieła literackie i teatralne Karola Wojtyły – Jana Pawła II”