“Święta z Ubogimi” 2021

Wspólnota Sant'Egidio przygotowała w tym roku świąteczne obiady i prezenty dla około 700 osób ubogich, bezdomnych, starszych i samotnych • W Boże Narodzenie w parafii św. Barbary z ubogimi spotkał się metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz.