Święcenia diakonatu seminarzystów Redemptoris Mater. Zobacz retransmisję

Kard. Kazimierz Nycz udzielił święceń diakonatu czterem alumnom Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego "Redemptoris Mater" w Warszawie

Święcenia diakonatu z rąk metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza przyjęło czterech alumnów VI roku Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego “Redemptoris Mater” w Warszawie:

  1. Wojciech Tadeusz Burzyński
  2. Cezary Tomasz Graczyk
  3. Luca Rossi
  4. Krzysztof Dariusz Ważyński

Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater w Warszawie zostało powołane w 1990 r. Było wtedy piątym tego typu seminarium na świecie, a pierwszym w Europie Środkowo-Wschodniej. Rektorem seminarium od początku jest ks. Alojzij Oberstar – ze Słowenii.