Święcenia diakonatu 2021. Zdjęcia

Pięciu kleryków Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego przyjęło w sobotę 15 maja święcenia diakonatu z rąk bp. Michała Janochy.