Panama w Warszawie – część II cd.

W łączności z 34. Światowymi Dniami Młodzieży w Panamie - prezentacja kultury i religijności tego kraju a następnie Msza św. pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza. Zebrani w Świątyni Opatrzności Bożej wysłuchają papieskiej homilii do młodzieży całego świata