Multimedia: kard. Kazimierz Nycz

POŚWIĘCENIE KAPLICY ŚW. KOSMY I DAMIANA

Nagranie homilii kard. Kazimierza Nycza wygłoszonej podczas Mszy Świętej 29 sierpnia 2016 r. Kaplicę św. Kosmy i Damiana dedykowaną patronom  lekarzy, farmaceutów i akademickich szkół medycznych w kościele Opatrzności Bożej ufundował Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Homilia kard. K. Nycza na Mszy św. odpustowej w archikatedrze

Msza Święta w Uroczystość Męczeństwa św. Jana Chrzciciela – patrona parafii archikatedralnej

Msza św. przy relikwiach bł. Frassatiego – patrona Światowych Dni Młodzieży

17 lipca Kard. Kazimierz Nycz przewodniczył Mszy św. w kościele akademickim św. Anny.