Święcenia diakonatu 8 grudnia 2018

Sześciu kleryków warszawskiego seminarium duchownego przyjęło 8 grudnia święcenia diakonatu z rąk kard. Kazimierza Nycza • Uroczysta Msza św. rozpoczęła się o godz. 11.00 w kościele seminaryjnym na Krakowskim Przedmieściu • Natomiast tydzień później, 15 grudnia o godz. 17.00, święcenia kapłańskie przyjmie diakon Bartosz Jankowski

Święcenia diakonatu 8 grudnia, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przyjęli alumni Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie :

1. Andrzej Piotr Kunicki
2. Albert Piotr Paszkowski
3. Markos Płońsko
4. Łukasz Marek Ręczek
5. Marek Jacek Ruciński
6. Augustyn Stanisław Sękowski

Diakonat to pierwszy stopień sakramentu święceń, obok prezbiteratu i episkopatu. Diakoni są wyświęcani do posługi w Kościele. Podczas liturgii mogą czytać Ewangelię i głosić homilie. Ponadto, mogą przewodniczyć obrzędom chrztu świętego, błogosławić śluby, udzielać Komunii świętej, nosić wiatyk chorym, przewodniczyć obrzędowi pogrzebu, spełniać dzieła miłosierdzia.

Przyjmujący święcenia w stopniu diakonatu, na ręce szafarza święceń – kard. Kazimierza Nycza złożą przyrzeczenie posłuszeństwa swojemu biskupowi oraz przyrzeczenie zachowania celibatu. Zobowiążą się także do odmawiania Liturgii Godzin (modlitwy brewiarzowej).

Podczas celebracji liturgicznych diakoni ubrani są w albę ze stułą przewieszoną przez lewe ramię oraz szatę wierzchnią zwaną dalmatyką.