Odnośnik

29 niedziela zwykła

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, marzą o panowaniu. Proszą Jezusa o pierwszeństwo w Królestwie Niebieskim. “Kto chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich” – odpowiada Jezus.