Odnośnik

Kurs dla psałterzystów

Kurs dla wszystkich, którzy pragną włączyć się w posługę psałterzysty w swoich parafiach czy wspólnotach. Jego celem jest kompetentne przygotowanie muzyczne oraz formacja osób wykonujących psalmy responsoryjne podczas Eucharystii w naszych kościołach. SZCZEGÓŁY

 

33 niedziela zwykła

Dzień wstydliwy i niemodny. Dzień końca i sądu. Dzień spotkania z Chrystusem. Między strachem a radosnym oczekiwaniem

32. niedziela zwykła

Liturgia Słowa ukazuje zawierzenie ubogiej wdowy z Sarepty Sydońskiej i wdowy wrzucającej grosz do skarbony świątyni. Kontrastuje ona z postawą uczonych w Piśmie. Czy i my, jak oni, “wszystkiego” nie obracamy w “grosz”?

Uroczystość Wszystkich Świętych

Świętość to czas teraźniejszy, nie tylko przyszły. “Błogosławieni jesteście” – mówi Jezus

Rodzina, macierz, grunt, opoka

Jest coś pięknego w tym, gdy zbierze się taki mały klan i zacznie gadać swoim niepowtarzalnym subkodem językowym, a jeden typ twarzy – jakiś konkretny pomysł Pana Boga – można zobaczyć w różnych wersjach i realizacjach.

29 niedziela zwykła

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, marzą o panowaniu. Proszą Jezusa o pierwszeństwo w Królestwie Niebieskim. “Kto chce być pierwszy, niech będzie sługą wszystkich” – odpowiada Jezus.