Galerie zdjęć

Diecezjalne spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła

Już tradycyjnie odbyło się w Niedzielę Świętej Rodziny w kościele na Siekierkach i rozpoczęło się Mszą św. pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza • Małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską • W tym roku rodziny z Domowego Kościoła gościły też Iwonę Czarcińską z Insytutu Prymasa Wyszyńskiego • Spotkanie było przygotowaniem do jego beatyfikacji

Betlejemskie Światło Pokoju 2019 dotarło do Warszawy

Harcerze przekazali kard. Kazimierzowi Nyczowi i mieszkańcom Warszawy Betlejemskie Światło Pokoju • W tym roku przekazaniu akcji towarzyszy hasło “Światło, które daje moc” •

Boże Narodzenie coraz bliżej. Siostry zakonne z życzeniami u biskupów

Przedstawicielki prawie 1800 sióstr zakonnych posługujących na terenie archidiecezji warszawskiej złożyły dziś kard. Kazimierzowi Nyczowi i biskupom pomocniczym życzenia z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia • Siostry z ok. 60 zgromadzeń zakonnych pracują m.in. jako katechetki, zakrystianki i organistki • Angażują się niosąc pomoc ludziom w potrzebie, prowadzą domy opieki społecznej oraz szkoły i przedszkola • Od jesieni diecezjalną referentką ds. zakonnych w warszawskiej kurii jest szarytka s. Elżbieta Kowalewska • Natomiast wydziałem instytutów życia konsekrowanego od ponad 40 lat kieruje o. Gabriel Bartoszewski OFMCap.

Przed Adwentem. Duchowni pielgrzymowali do Świątyni Opatrzności Bożej

Przed Adwentem księża archidiecezji warszawskiej i pracujący na jej terenie zakonnicy pielgrzymowali do Świątyni Opatrzności Bożej • Spotkanie to było okazją do wspólnej modlitwy i Eucharystii pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza • Księża wysłuchali też konferencji ks. dr. Wojciecha Węgrzyniaka z Krakowa, który mówił nt. “Obecność i działanie Jezusa w Eucharystii – spojrzenie Ewangelią wg św. Jana” • Konferencję o naśladowaniu Jezusa Chrystusa w życiu i posłudze Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
wygłosił ks. prałat dr Andrzej Gałka