Kościół dominikanów pw. św. Jacka

O miejscu

Zbudowany w latach 1605-1638 w stylu wczesnego baroku, konsekrowany 24 czerwca 1661 r. przez biskupa poznańskiego Wojciecha Tolibowskiego. Zburzony w 1944 r. Odbudowany w latach 1950-1957 wg projektu H. Kosmólskiej. Poświęcony 11 sierpnia 1957 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego. W kościele znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z Czortkowa (XVI/XVII w.).

Inicjatorem budowy świątyni był ojciec Adam Bzowski, dominikanin, który w 1603 roku zakupił posiadłość na przedmieściu Warszawy pod budowę nowego kościoła. Już w 1608 roku w murowanej części prezbiterium odprawiono pierwszą Mszę Świętą, jednak prace budowlane trwały jeszcze kilka dziesięcioleci.

W XVII wieku najeźdźcy ze Szwecji zniszczyli świątynię i ponownie należało podjąć intensywne prace budowlane. Po zakończeniu remontu w 1661 roku biskup Wojciech Tolibowski konsekrował świątynię.

W czasie zaborów, w 1806 roku, w kościele urządzono szpital wojskowy i zakwaterowano przeszło stu żołnierzy. Kilkadziesiąt lat później, po powstaniu styczniowym, rząd carski skonfiskował klasztor, a jego członków wywiózł do Gidel. W świątyni pozostali tylko dwaj starsi ojcowie. Po ich śmierci, opiekę nad kościołem sprawowali księża diecezjalni i oni też stali się świadkami tragicznych wydarzeń Powstania Warszawskiego w 1944 roku. Podczas walk po raz drugi w kościele zorganizowano szpital. Zarówno powstańcy, którzy pod jego dachem odzyskiwali zdrowie, jak i ci, dla których świątynia stała się schronieniem, w sumie ponad 1000 osób, zginęli podczas bombardowania.

Po wojnie dominikanie powrócili do swego klasztoru na Nowym Mieście i przystąpili do odbudowy kościoła. Trwała ona kilkanaście lat, a po jej zakończeniu w 1962 r. świątynię pw. św. Jacka konsekrował kardynał Stefan Wyszyński prymas Polski.

Aktualności

Kancelaria

ul. Freta 10
00-227 Warszawa

tel. +48 22 635 47 00
fax. +48 22 831 36 94

Furta czynna jest od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 20.00, w soboty od 8.00 do 18.00, w niedziele nieczynna.

Msze Święte

Niedziele i święta:
8:00, 9:00, 10:30 (rodzinna), 12:00 (konwentualna), 16:00 (dla spacerowiczów), 18:00, 19:30 (akademicka), 21:30
Dni powszednie:
7:00, 7:00 (akademicka w kaplicy duszpasterstwa), 8:15, 12:00, 18:00 (konwentualna)

Księża

Wikariusz

Jarosław Głodek OP (2016)

Rektor i przeor

Ojciec Mirosław Sander OP (2016)

Spowiedź

W niedziele:
8:00, 9:00, 10:30, 12:00; następnie w godz. 15.45 – 20.45.

W dni powszednie:
7:00, 8:15, 12:00, 18:00 (koniec spowiedzi: 18.45). W ciągu roku akademickiego dodatkowo od godz. 16 do 18.

Nabożeństwa

  • Różaniec – od poniedziałku do soboty o godz. 11.30
  • Różaniec w intencji zmarłych – w pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 11.30 i 17.30
  • Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – w pierwszy piątek miesiąca Msza św. o godz. 18.00, a bezpośrednio po Mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
  • Fatimski Różaniec Pokutny – każdego 13. dnia miesiąca (z wyjątkiem niedziel) Msza św. o godz. 18.00, a po Mszy św. Fatimski Różaniec Pokutny
  • Droga Krzyżowa – w piątki Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 12.00 oraz o godz. 18.45
  • Gorzkie Żale – w niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.00
  • Nabożeństwa Majowe i Czerwcowe – odpowiednio w maju i czerwcu, w dni powszednie o godz. 11.30

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do soboty o godz. 17.00 – 18.00 (od października do czerwca).

Poradnia rodzinna

Czynna:

poniedziałek, w godz. 16.30-22.00

wtorek, w godz. 18.30-21.00

piątek, w godz. 18.00-21.00

Kontakt i zapisy: P. Roma Korzeniowska, tel. 600 248 887 (czwartek, piątek w godz. 21.00-22.00)

P. Katarzyna Stradowska, tel. 501 100 975