Instytut Świętej Rodziny

O miejscu

Jesteśmy instytutem świeckim życia konsekrowanego. To oznacza, że zostaliśmy powołani, by świadomie i konsekwentnie żyć według rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zachowując świecki charakter życia i zaangażowania w sprawy świata. Naszym pierwszym „miejscem” zaangażowania w świat jest służba rodzinom. Jesteśmy tymi, którzy sami zachwycili się Świętą Rodziną i pragną Ją naśladować, a równocześnie ukazywać innym piękno życia w Nazarecie.
Członkowie zwyczajni naszego Instytutu tworzą dwa Kręgi: męski (kapłani i mężczyźni świeccy konsekrowani) i żeński (kobiety świeckie konsekrowane). Są to Kręgi autonomiczne, złączone wspólnym charyzmatem i apostolstwem.
Z Instytutem Świętej Rodziny są też związani członkowie afiliowani – ludzie różnych stanów i powołań, którzy uczestniczą w duchowości i apostolstwie Instytutu.