Formularze

Sprawy sakramentalne

Sakrament małżeństwa:

 • Pismo przewodnie do kurii – dokument PDF
 • Prośba o zdjęcie klauzuli i zezwolenie na zawarcie małżeństwa (po stwierdzeniu nieważności związku małżeńskiego) – dokument PDF
 • Małżeństwo mieszane: oświadczenia i przyrzeczenia narzeczonych – dokument PDF
 • Małżeństwo z osobą nieochrzczoną –  dokument PDF
 • Akt znania o stanie wolnym – dokument PDF
 • Akt znania o swoim stanie wolnym – dokument PDF
 • Akt znania o stanie wolnym (po angielsku) – dokument PDF
 • Uznanie stanu wolnego i zezwolenie osobie rozwiedzionej po związku cywilnym na sakramentalne małżeństwo – dokument PDF
 • Zezwolenie na załatwienie wszystkich formalności przedślubnych poza parafią zamieszkania nupturientów oraz zgoda na asystowanie przy zawieraniu małżeństwa – dokument PDF
 • Małżeństwo ze stroną niekatolicką: oświadczenie i przyrzeczenia narzeczonych wersja angielska – dokument PDF
 • Ślub w piątek – dokument  PDF
 • Dyspensa od formy kanonicznej – dokument PDF 

Sakrament chrztu:

Wizytacje

Kwestionariusz wizytacji biskupich archidiecezji warszawskiej

Protokół zdawczo-odbiorczy przy przekazaniu parafii

Zasady postępowania w sprawie renowacji i konserwacji obiektów zabytkowych oraz budowy i modernizacji obiektów sakralnych i kościelnych

Katecheza

Formularz skierowania katechety do nauczania religii

Formularz wycofania skierowania do nauczania religii

Ankieta katechetyczna

Różne

Formularz-wniosek o wydanie legitymacji kapłańskiej


Umowa wolontariacka

Wzory wniosków do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Umowa o dzieło

Umowa o pracę

Umowa samozatrudnienia

Wniosek o sprawdzenie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym