Formacja kapłańska

W roku 2021 do rekolekcji wspólnotowych zobowiązani są księża wyświęceni w latach nieparzystych natomiast każdy chętny kapłan może skorzystać z rekolekcji

Terminy i miejsca rekolekcji  w 2021 roku przedstawiają się następująco:

  • 7 – 11 listopada 2021 (rekolekcje w ciszy) – Dom Rekolekcyjny Pallotynów w Konstancinie-Jeziornie – rekolekcje prowadzi o. Józef Augustyn SJ
  • 14 – 17 listopada 2021 – Dom Rekolekcyjny „Dobry Zakątek” w Skolimowie, ul. Słowackiego 8
  • 21 – 24 listopada 2021 – Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach
  • 26 – 29 grudnia 2021 – Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach – rekolekcje prowadzi ks. Andrzej Bosowski

Zaświadczenie o rekolekcjach prosimy składać do dekanalnych ojców duchownych do 31 stycznia 2022 roku

Formacja

Neoprezbiterzy

neoprezbiterzy

SPOTKANIA FORMACYJNE:

W roku 2019/2020 spotkania dla księży neoprezbiterów, w ramach formacji permanentnej, odbywać się będą we wtorki w następujących terminach:

8 października, 12 listopada, 10 grudnia (2019 r.), 14 stycznia, 11 lutego, 10 marca, 21 kwietnia, 26 maja, 16 czerwca (2020 r.).
Spotkania odbywają się w godz. 16.00 – 20.00 w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Św. Jana Chrzciciela.

PRZYPOMINAMY:

• Neoprezbiterzy raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji

• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach

• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej

• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

• uczestniczą we wszystkich spotkaniach formacyjnych w seminarium duchownym,

• uczestniczą w jednym dwudniowym spotkaniu formacyjno-katechetycznym

2-10 lat kapłaństwa

kapłani-2-10

27 – 28 września 2019 – 1. spotkanie
22 – 23 listopada 2019 – 2. spotkanie
28 – 29 lutego 2020 – 3. spotkanie.

PRZYPOMINAMY:

Księża do 10 roku kapłaństwa

• raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji,
• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach,
• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej,
• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

• uczestniczą w trzech spotkaniach formacyjnych: jednodniowym i dwudniowym

• uczestniczą w jednym dwudniowym spotkaniu formacyjno-katechetycznym, zakończonym egzaminem

powyżej 10 lat kapłaństwa

powyzej10

• raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji,
• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach,
• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej,
• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego