Formacja kapłańska

W roku 2022 do rekolekcji wspólnotowych zobowiązani są księża wyświęceni w latach parzystych natomiast każdy chętny kapłan może skorzystać z rekolekcji

Terminy i miejsca rekolekcji  w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Formacja

Neoprezbiterzy

neoprezbiterzy

SPOTKANIA FORMACYJNE:

W roku 2019/2020 spotkania dla księży neoprezbiterów, w ramach formacji permanentnej, odbywać się będą we wtorki w następujących terminach:

8 października, 12 listopada, 10 grudnia (2019 r.), 14 stycznia, 11 lutego, 10 marca, 21 kwietnia, 26 maja, 16 czerwca (2020 r.).
Spotkania odbywają się w godz. 16.00 – 20.00 w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym Św. Jana Chrzciciela.

PRZYPOMINAMY:

• Neoprezbiterzy raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji

• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach

• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej

• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

• uczestniczą we wszystkich spotkaniach formacyjnych w seminarium duchownym,

• uczestniczą w jednym dwudniowym spotkaniu formacyjno-katechetycznym

2-10 lat kapłaństwa

kapłani-2-10

Po rocznej przerwie spowodowanej koronawirusem wznawiamy formację permanentną w naszej archidiecezji. Serdecznie zapraszamy do udziału w niej.

W tym roku akademickim zaplanowane są trzy spotkania:

  • 19 listopada 2021 (20 listopada udział w diecezjalnym ŚDM) – 1. spotkanie
  • 18-10 lutego 2022 – 2. spotkanie
  • 13-14 maja 2022 – 3. spotkanie

PRZYPOMINAMY:

Księża do 10 roku kapłaństwa

• raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji,
• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach,
• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej,
• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego

• uczestniczą w trzech spotkaniach formacyjnych: jednodniowym i dwudniowym

• uczestniczą w jednym dwudniowym spotkaniu formacyjno-katechetycznym, zakończonym egzaminem

powyżej 10 lat kapłaństwa

powyzej10

• raz w roku odprawiają 3-dniowe zamknięte rekolekcje, potwierdzone zaświadczeniem o ich odbyciu; co drugi rok są to rekolekcje zbiorowe z kapłanami Archidiecezji,
• uczestniczą w dniach skupienia: w adwentowym, organizowanym w rejonach oraz wielkopostnym, organizowanym w dekanatach,
• uczestniczą raz w roku w ogólnodiecezjalnej pielgrzymce kapłańskiej,
• uczestniczą w konferencjach dekanalnych korzystając z ascetycznej konferencji dekanalnego ojca duchownego