Szkolenia dla parafii prowadzone przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Proponujemy szkolenia przygotowujące do pracy z narzeczonymi oraz małżeństwami w parafii. Prosimy o poinformowanie wiernych o możliwościach formacji. Natomiast w kontekście rozeznanych potrzeb duszpasterskich swojej parafii, o zachęcenie osób lub małżeństw do uczestnictwa w szkoleniu.

Kurs doradcy życia rodzinnego dla absolwentów studiów nauk o rodzinie, Studium Małżeństwa i Rodziny oraz osób z wykształceniem psychologiczno-pedagogicznym. Jego celem jest przygotowanie do pracy w parafialnych poradniach życia rodzinnego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00, tel. 22 53 17 244, 664 42 42 41, www.duszpasterstworodzin.pl. Terminy spotkań w ramach kursu: 11, 25 września, 2 października 2021 r., w godzinach: 9.00 – 16.00.

Szkolenie do prowadzenia kursu przedmałżeńskiego według programu „Radość i Nadzieja”, który jest jednym z obowiązujących w archidiecezji warszawskiej. Program jest przygotowany na małą grupę uczestników, prowadzony metodą warsztatową i dialogową. Głównymi animatorami jest małżeństwo we współpracy z kapłanem. Zachęcamy do wprowadzenia w swojej parafii takiej formy przygotowania narzeczonych do zawarcia sakramentu małżeństwa. Szczegółowe informacje dostępne są w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin. Terminy spotkań w ramach szkolenia: 25-26 września, 2- 3 października 2021 r. w godz. 9.00 – 18.00.

We współpracy z Akademią Katolicką w Warszawie otworzyliśmy nabór do dwuletniego Studium Małżeństwa i Rodziny. Jego celem, oprócz formacji własnej, jest wykształcenie osób, które mogą włączyć się w przygotowanie narzeczonych do małżeństwa, pracę w poradniach rodzinnych oraz w szeroko pojętym duszpasterstwie parafialnym. Zajęcia odbywają się w jedną lub dwie soboty w miesiącu w godz. 9.00-16.00 w siedzibie Akademii Katolickiej przy ul. Dewajtis 3. Szczegóły na: www.akademiakatolicka.pl lub pod nr tel. 501 928 633