Nowe Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie

Nowy Rok rozpoczynamy oddaniem do druku kolejnego numeru „Wiadomości Archidiecezjalnych Warszawskich”. Gdy zajrzycie na pierwsze stronice, przeczytacie, że już 30 listopada w Kościele powszechnym rozpoczął się Rok Życia Konsekrowanego, czyli nasz rok. Na pewno Pan Bóg, wierny swoim obietnicom, przygotował dla nas wszystkich w tym roku wiele łask, których teraz nie jesteśmy nawet w stanie przewidzieć. Przeczytajcie list papieża do osób konsekrowanych z wdzięcznością w sercu za dar powołania.

Wydarzeniem minionego półrocza był synod biskupów, który odbył się na Watykanie od 5 do 19 października i zajął się naglącymi wyzwaniami duszpasterskimi związanymi z rodziną i małżeństwem. Podsumowanie obrad stanowi dokument Relatio synodi, który jednocześnie wyznacza tematy, jakimi zajmie się synod zwyczajny w dniach 4–25 października 2015 roku, obradujący pod hasłem: „Powołanie i misja rodziny w Kościele i świecie współczesnym”. O obradach synodu można przeczytać w artykule księdza Janusza Stańczuka.

19 października, na zakończenie obrad synodalnych, papież Franciszek odprawił Mszę Świętą, podczas której beatyfikował papieża Pawła VI. To właśnie nowy błogosławiony ustanowił instytucję synodu biskupów. Był też orędownikiem świętości rodziny. Wspomnienie błogosławionego będzie obchodzone w Kościele 26 września, w rocznicę jego urodzin.

Od listopada czcimy nowych świętych – czterech Włochów i dwie osoby z Indii. W dziale „Stolica Apostolska” można przeczytać życiorysy naszych nowych orędowników w niebie.

Znajdziemy tam również relację z pielgrzymki papieża Franciszka do Turcji wraz z fragmentami jego przemówień.