Pogrzeb ks. Adama Mazura

Miejsce: Lublin, archikatedra

48-letni kapłan zmarł 5 października. W kapłaństwie przeżył 21 lat – święcenia prezbiteratu przyjął w 1998 r. z rąk kard. Józefa Glempa, po ukończeniu Archidiecezjalnego Misyjnego Seminarium Duchownego “Redemptoris Mater”

Pogrzeb ks. Kazimierza Orzechowskiego

Miejsce: Kościół pw. opieki św. Józefa

Pogrzeb duszpasterza i aktora odbędzie się w czwartek 8 sierpnia pod przewodnictwem kard. Kazimierza Nycza • Ks. Orzechowski przeżył w kapłaństwie 51 lat, a święcenia przyjął z rąk Prymasa Tysiąclecia • Rok później został duszpasterzem aktorów