Kapłani odznaczeni godnościami kościelnymi

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w wigilię Bożego Narodzenia 2021 odznaczył kapłanów . Publikujemy listę odznaczonych

Kapłani Archidiecezji Warszawskiej odznaczeni godnościami kościelnymi

Warszawa, Wigilia Bożego Narodzenia, 24 grudnia 2021 roku

 

Przywilej rokiety i mantoletu w kolorze czarnym

Ks. dr Marek Dobrzeniecki, wykładowca AKW, rezydent w Parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, w dekanacie żoliborskim;

Ks. Mateusz Gawarski, rektor kościoła akademickiego Świętej Anny w Warszawie;

Ks. Sławomir Gocałek, proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Boglewicach, w dekanacie wareckim;

Ks. dr Stefan Grabowski, duszpasterz we Francji;

Ks. Antoni Michał Kieniewicz, rezydent w Parafii NMP Matki Kościoła w Warszawie, w dekanacie mokotowskim;

Ks. Jarosław Kotula, wikariusz w Parafii Opatrzności Bożej w Warszawie Wilanowie, w dekanacie wilanowskim;

Ks. Andrzej Krzesiński, wikariusz Parafii Świętego Marka Ewangelisty w Dąbrowie Leśnej, w dekanacie kampinoskim;

Ks. Jarosław Kuśmierczyk, proboszcz Parafii Świętego Jana Pawła II w Ruścu, w dekanacie raszyńskim;

Ks. Piotr Paweł Laskowski, proboszcz Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie, w dekanacie błońskim; 

Ks. Marcin Łuczak, proboszcz Parafii Świętego Józefa Oblubieńca NMP w Konstancinie-Jeziornie, w dekanacie konstancińskim;

Ks. Piotr Andrzej Markiewicz, audytor w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim, rezydent w kościele rektorskim Świętego Marcina w Warszawie, w dekanacie staromiejskim;

Ks. Jarosław Młot, audytor w Sądzie Metropolitalnym Warszawskim, rezydent w Parafii Świętego Zygmunta w Warszawie, w dekanacie bielańskim;

Ks. Józef Nowacki, proboszcz Parafii Świętego Michała Archanioła w Izdebnie Kościelnym, w dekanacie grodziskim;

Ks. Sławomir Opaliński, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej;

Ks. dr Andrzej Persidok, wykładowca AKW, rezydent w Parafii Dzieciątka Jezus
w Warszawie, w dekanacie żoliborskim;

Ks. dr Michał Płoszajski, kapelan na Lotnisku Chopina w Warszawie, rezydent w Parafii Świętego Jakuba Apostoła w Warszawie, w dekanacie ochockim;

Ks. dr Michał Polny, wykładowca AKW, rezydent w Parafii Świętego Michała Archanioła w Warszawie, w dekanacie mokotowskim;

Ks. dr Łukasz Przybylski, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej;

Ks. dr Maciej Raczyński – Rożek, wykładowca AKW, rezydent w Parafii Świętej Anny w Warszawie, w dekanacie wilanowskim;

Ks. Józef Stachera, kapelan Szpitala na Solcu, diecezjalny duszpasterz Unii Apostolskiej Kleru w Archidiecezji Warszawskiej;

Ks. Piotr Staniewicz, dyrektor Archiwum Archidiecezji Warszawskiej oraz dyrektor Biblioteki w WMSD w Warszawie;

Ks. dr Arkadiusz Szczepanik, wykładowca AKW, rezydent w Parafii Świętego Stanisława Kostki w Warszawie, w dekanacie żoliborskim;

Ks. dr Marcin Szczerbiński, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, wykładowca AKW;

Ks. Jarosław Szulc, proboszcz Parafii Świętego Mateusza Ewangelisty w Dawidach Bankowych, w dekanacie raszyńskim;

Ks. Marek Traczyk, moderator diecezjalny Ruchu Światło – Życie, rezydent w Parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach, w dekanacie laseckim;

Ks. dr Michał Turkowski, zastępca delegata biskupiego ds. ochrony dzieci i młodzieży w Archidiecezji Warszawskiej, obrońca węzła małżeńskiego w Sądzie Metropolitalnym Warszawskiem, rezydent w Parafii MB Wspomożycielki Wiernych w Warszawie, w dekanacie bielańskim;

Ks. Paweł Witkowski, proboszcz Parafii Świętego Mikołaja Biskupa w Warce, w dekanacie wareckim;

Ks. Jan Wojciechowski, duszpasterz w kościele akademickim Świętej Anny w Warszawie;

Ks. Maciej Wygnański, kapelan Szpitala im. Świętej Rodziny, kapelan więzienia w Oddziale Zewnętrznym w Warszawie – Bemowie, rezydent w Parafii Świętego Michała Archanioła w Warszawie, w dekanacie mokotowskim;

Ks. Marcin Żurek, rezydent w Parafii Błogosławionego Władysława z Gielniowa w Warszawie, w dekanacie ursynowskim;

Ks. Zdzisław Żelazko, proboszcz Parafii Świętego Maksymiliana Kolbego w Bramkach, w dekanacie błońskim.

 

Kapituła Kampinosko – Bielańska

Ks. Władysław Duda, dyrektor Archidiecezjalnego Zespołu Domowej Opieki Paliatywnej, rezydent Parafii Świętego Zygmunta w Warszawie; w dekanacie bielańskim – kanonik protektor;

Ks. dr Dominik Koperski, proboszcz Parafii Świętego Bartłomieja Apostoła w Rybiu, w dekanacie raszyńskim – kanonik protektor;

Ks. Jarosław Kucharczyk, proboszcz Parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Warce, w dekanacie wareckim i wicedziekan dekanatu – kanonik protektor;

Ks. Janusz Starosta, proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w Grodzisku Mazowieckim, w dekanacie grodziskim i dziekan dekanatu – kanonik protektor;

Ks. Jacek Wardęski, kapelan Centralnego Szpitala Klinicznego WUM, rezydent Parafii Opatrzności Bożej w Warszawie, w dekanacie ochockim – kanonik protektor;

Ks. dr Matteo Campagnaro, kapelan i sekretarz Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego – kanonik brat proklamator;

Ks. Grzegorz Michalczyk, rektor kościoła środowisk twórczych w Warszawie – kanonik brat kustosz.

 

Kapituła Opatrzności Bożej w Wilanowie

Ks. Wojciech Gnidziński, proboszcz Parafii Świętej Katarzyny w Warszawie, w dekanacie ursynowskim – kanonik honorowy Kapituły;

Ks. Krzysztof Mindewicz, proboszcz Parafii Świętego Jana Chrzciciela w Rembertowie, w dekanacie tarczyńskim i dziekan dekanatu – kanonik honorowy Kapituły;

Ks. dr Piotr Odziemczyk, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej – kanonik honorowy Kapituły;

Ks. dr Marek Przybylski, proboszcz Parafii Świętego Józefa Opiekuna Pracy w Józefosławiu, w dekanacie piaseczyńskim – kanonik honorowy Kapituły;

Ks. Robert Strzemieczny, proboszcz Parafii Najświętszego Zbawiciela w Warszawie, w dekanacie śródmiejskim – kanonik honorowy Kapituły.

 

Kapituła Metropolitalna Warszawska

Ks. dr Piotr Burgoński, wykładowca AKW, krajowy i archidiecezjalny duszpasterz parlamentarzystów – kanonik honorowy Kapituły;

Ks. dr Sławomir Nowakowski, dyrektor Wydziału ds. Budowy Kościołów Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, proboszcz Parafii Zesłania Ducha Świętego
w Warszawie, w dekanacie żoliborskim i dziekan dekanatu – kanonik honorowy Kapituły;

Ks. dr Krzysztof Szwarc, wicerektor Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego św. Jana Chrzciciela w Warszawie – kanonik honorowy Kapituły;

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, rezydent w Parafii Zwiastowania Pańskiego w Warszawie, w dekanacie ochockim – kanonik honorowy Kapituły;

Ks. dr Janusz Stańczuk, wykładowca AKW, pełnomocnik rektora ds. administracji i organizacji, rezydent w Parafii Objawienia Pańskiego w Bliznem, w dekanacie laseckim – kanonik gremialny Kapituły;

Ks. dr Andrzej Gałka, wykładowca AKW, rektor kościoła Świętego Marcina w Warszawie, w dekanacie staromiejskim – prałat scholastyk Kapituły.