Dystrybucja repliki Świecy Jubileuszowej

Z okazji jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości zostaną rozprowadzone ciegiełki w postaci repliki Świecy Niepodległości. Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów i Rektorów o pomoc w jego dystrybucji

W powstającym Sanktuarium Opatrzności Bożej znalazł swoje miejsce niezwykły symbol niepodległości Polski – świeca ofiarowana Warszawie przez Piusa IX w 1867 roku z życzeniem, by zapalono ją dopiero wówczas, gdy Polska będzie już wolna. W 1920 roku kardynał Edmund Dalbor wraz z arcybiskupem metropolitą warszawskim kardynałem Aleksandrem Kakowskim przywieźli świecę z Watykanu do archikatedry warszawskiej, gdzie podczas uroczystej Eucharystii zapalił ją marszałek Sejmu ustawodawczego Wojciech Trąmpczyński na znak tego, że Ojczyzna nasza wolność odzyskała. Po raz pierwszy, po blisko 100 latach, 3 czerwca 2018 r. w XI Święto Dziękczynienia, świeca została zapalona w Świątyni Opatrzności Bożej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę w obecności Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Prymasa Polski arcybiskupa Wojciecha Polaka i Metropolity Warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza – na znak wolności i niepodległości Polski. Prezydent dokona tego powtórnie w setną rocznicę odzyskania niepodległości podczas Mszy Świętej w intencji Ojczyzny o godz. 9.00 w Świątyni Opatrzności Bożej.

Chcielibyśmy, aby w jak największej liczbie polskich domów 11 listopada zapłonęła Świeca Niepodległości i stała się zachętą do modlitwy za Polskę oraz do dziękczynienia Bogu za opiekę Opatrzności Bożej nad naszym krajem. Z okazji jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości planujemy rozprowadzanie cegiełek w postaci repliki Świecy Niepodległości, do której zostanie dołączony Akt Dziękczynienia Polski do samodzielnego odmawiania w intencji Ojczyzny. Osoby, które zechcą otrzymać miniaturę Świecy Niepodległości, będą mogły przy tej okazji wesprzeć kontynuację prac w Świątyni Opatrzności Bożej, a także złożyć intencje dziękczynne na Msze Święte za Ojczyznę odprawiane 11 listopada o godz. 9.00 i 12.00.

Prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów i Rektorów o pomoc w dystrybucji tego ważnego symbolu dla Polaków, który będzie budował miłość do Ojczyzny poprzez modlitwę. Do każdej świecy będzie dołączona karta z historią świecy i Aktem Dziękczynienia Polski oraz intencja na Mszę Świętą za Ojczyznę. Pakiety można zamówić pod nr. telefonu: 784 241 628 do dnia 5 października. Prosimy o zorganizowanie dystrybucji w parafii w dniu 28 października lub w innym dogodnym terminie, aby jak największa liczba wiernych miała możliwość otrzymania Świecy Niepodległości przed 11 listopada. Zgłoszona liczba świec wraz z dołączonymi materiałami zostanie dostarczona do parafii za pośrednictwem dystrybucji kurialnej przed 28 października.

Wierzymy, że tradycja zapalania świecy w czasie Święta Niepodległości za znak wolnej Polski będzie jednoczyć nas w ustawicznym dziękczynieniu Stwórcy za opiekę nad naszą Ojczyzną i ufnym zawierzaniu Bogu jej losów na kolejne wieki.

Ks. Tadeusz Aleksandrowicz

Ks. Tadeusz Sowa

 

Dystrybucja Świec Niepodległości w parafiach diecezji warszawskiej

Prosimy o zorganizowanie dystrybucji świec w parafiach 28 października lub w innym dogodnym terminie, aby jak największa liczba wiernych miała możliwość otrzymania Świecy Niepodległości przed 11 listopada.

Informacja ogólna o miniaturze Świecy Niepodległości:

Świece to miniatury Świecy Niepodległości znajdującej się w Świątyni Opatrzności Bożej, to wyjątkowa pamiątka 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zachęcamy do zapalenia ich w naszych domach 11 listopada o symbolicznej godzinie 19:18 i zjednoczenia we wspólnej modlitwie za wolną Ojczyznę, słowami Aktu Dziękczynienia Polski dołączonego do świecy.

Miniatura stanowi także cegiełkę na budowę powstającego Sanktuarium Opatrzności Bożej. Złożone ofiary zostaną przekazane na kontynuację prac. Organizatorem inicjatywy jest Centrum Opatrzności Bożej.

 

Charakterystyka świecy

Świeca o wysokości 17 cm i średnicy 3 cm, ręcznie wykonana, zdobiona woskiem i malowanymi złoceniami, z wiernie odwzorowanym wizerunkiem Matki Bożej oraz ornamentem.

 

 1. Pakiety można zamówić pod nr. telefonu: 784 241 628 do dnia 5 października.
 2. Zgłoszona liczba pakietów zostanie dostarczona do parafii za pośrednictwem dystrybucji kurialnej organizowanej w dniach 18-19 października.
 3. Jeden pakiet zawiera:
  – 50 miniatur Świec Niepodległośc
  – 50 kart z historią świecy i Aktem Dziękczynienia Polski do osobistej modlitwy
  – 50 intencji na Mszę Św. za Ojczyznę w dniu 11 listopada
  Niezależnie od liczby zamówionych pakietów zostanie do nich dołączony:
  – plakat A3,
  – puszka do zebrania ofiar składanych na budowę Świątyni Opatrzności Bożej
  – protokół potwierdzający liczbę pobranych pakietów z informacją jak dokonać  zwrotu nierozdanych świec
  – blankiet przelewu do przekazania zebranych ofiar
 4.  Pakiety są bezpłatne. Konieczny jest jedynie zwrot nierozdanych świec, kart z historią świecy oraz wypełnionych intencji do Centrum Opatrzności Bożej.
 5. Ofiary składane przez wiernych przy okazji dystrybucji świec są dobrowolne. Każda świeca stanowi cegiełkę na budowę Świątyni Opatrzności Bożej.
 6. Sposób rozliczenia i zwrotu materiałów:
  – zebrane ofiary należy przekazać na konto Centrum Opatrzności Bożej przy pomocy blankietu przelewu dołączonego do pakietu lub osobiście w biurze Centrum Opatrzności Bożej przy ul. Miodowej 17/19, (Kuria Archidiecezji Warszawskiej, budynek C, od poniedziałku do piątku 9.00-12.00) do 30 listopada.
  – protokół z podsumowaniem wydanych materiałów, nierozdane materiały oraz zebrane intencje na Mszę Św. za Ojczyznę należy przekazać do biura Centrum Opatrzności Bożej przy ul. Miodowej 17/19, (Kuria Archidiecezji Warszawskiej, budynek C, od poniedziałku do piątku 9.00-12.00) do 9 listopada, aby jak najwięcej intencji mogło zostać złożonych przy ołtarzu podczas Mszy Świętych 11 listopada. Ostateczny termin zwrotu wszelkich materiałów to 30 listopada, jeśli wcześniej nie będzie to możliwe.
  – Przekazanie protokołu, intencji oraz nierozdanych materiałów jest możliwe również przez kierowcę, który dostarcza dystrybucję kurialną. Prosimy o przekazanie zwrotu jeszcze w listopadzie (w terminach dystrybucji kurialnej).