Wchodzi w życie zarządzenie dot. śpiewów liturgicznych

Metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz poleca, by od 1 marca jako śpiewy liturgiczne były stosowane jedynie pieśni wymienione w wykazach załączonych do zarządzenia z dn. 31 stycznia 2017 r.

Tekst zarządzenia wraz aneksami >>