Szkolenie do prowadzenia kursu przedmałżeńskiego według programu „Radość i Nadzieja”

Miejsce: Instytut Świętej Rodziny, Łomianki , ul. Baczyńskiego 9
Organizator: Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Warszawskiej

Program „Radość i Nadzieja” jest jednym z funkcjonujących w archidiecezji warszawskiej. Zachęcamy do wprowadzenia go do parafii. Przygotowany jest na małą grupę uczestników (7 par). W jego skład wchodzą: wykład wprowadzający księdza, warsztat grupowy lub praca indywidualna, rozmowa narzeczonych oraz praca domowa. Część warsztatową kursu prowadzi małżeństwo, które odbyło szkolenie.

Chęć udziału w szkoleniu mogą deklarować małżonkowie po uzyskaniu zgody księdza proboszcza.

Na szkolenie zapraszamy również księży, którzy chcieli by zobaczyć tę formę kursu przedmałżeńskiego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00, tel. 22 53 17 244, 664 42 42 41.

Terminy spotkań w ramach szkolenia:

20 – 21 października,

10 – 11 listopada,

w godzinach 9.00 – 18.00