Sympozjum dla profesorów PWTW nt. „Teologia w czasach ponowoczesnych

Miejsce: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie – Collegium Joanneum
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie organizuje sympozjum dla Profesorów PWTW na temat Teologia w czasach ponowoczesnych. Odbędzie się ono 15 marca 2019 roku.

Do poprowadzenia refleksji zostali zaproszeni trzej profesorowie z Rzymu: ks. prof. Andrzej Wodka CSSR, (AVEPRO), ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ, (dziekan Wydziału Teologii  Gregorianum) oraz o. prof. Michał Paluch OP, (rektor Angelicum). Na zakończenie spotkanie swoje słowo  skieruje do uczestników  kard. Kazimierz Nycz.