Wydarzenia

Pielgrzymka kapłanów do Świątyni Opatrzności Bożej

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie

Pielgrzymka kapłanów Archidiecezji Warszawskiej do Świątyni Opatrzności Bożej rozpocznie się w sobotę o godz. 10 i potrwa do godz. 14.00.

Formacja permanentna kapłanów wyświęconych w roku 2018

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

spotkanie III

Rekolekcje kapłańskie 26–29 grudnia 2018 – Dom rekolekcyjny na Bielanach

Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach

W roku 2018 do rekolekcji wspólnotowych zobowiązani są księża wyświęceni w latach parzystych. Rekolekcje poprowadzi ks. dr Dariusz Kowalczyk SI.

Rekolekcje dla kapłanów po 35. roku życia – „O zmęczonym Samarytaninie”

Miejsce: "Manresa" Dom Formacji Stałej w Starej Wsi

Rekolekcje poprowadzi K. Dyrek SJ

Spotkanie opłatkowe z dyrektorami szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych (I tura)

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich

Spotkanie opłatkowe z dyrektorami szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych (II tura)

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich

Spotkanie opłatkowe dla katechetów i nauczycieli wszystkich przedmiotów w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych

Miejsce: Dom Arcybiskupów Warszawskich

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Domu Arcybiskupów Warszawskich

Formacja permanentna kapłanów wyświęconych w roku 2018

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

spotkanie IV