Wydarzenia

Spotkanie formacyjne dla księży (2-10 lat kapłaństwa)

1 – 2 marca 2019 r. Centrum Charytatywno – Edukacyjne Caritas Polska, Warszawa, ul. Okopowa 55

Formacja permanentna kapłanów wyświęconych w roku 2018

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

spotkanie VI

Dzień formacyjny księży wikariuszy i rezydentów

Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny na Bielanach

Spotkanie odbędzie się w godzinach 10.00-14.00 w auli Domu Rekolekcyjno-Formacyjnego na Bielanach

Formacja permanentna kapłanów wyświęconych w roku 2018

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

spotkanie VII

Formacja permanentna kapłanów wyświęconych w roku 2018

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

spotkanie VIII

Formacja permanentna kapłanów wyświęconych w roku 2018

Miejsce: Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne

spotkanie IX

Rekolekcje dla kapłanów po 35. roku życia – „O zmęczonym Samarytaninie”

Miejsce: "Manresa" Dom Formacji Stałej w Starej Wsi

Rekolekcje poprowadzi K. Dyrek SJ